Hotărârea nr. 60/2005

Hotărârea 60/2005 - Stornarea debitului înregistrat de dl. Orosz Csaba.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind stornarea debitului înregistrat de d-1 Orosz Csaba

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stornarea debitului înregistrat de d-nul Orosz Csaba - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.22 din data de 10.02.2005 al Direcției economice privind stornarea sumei de 55.337.500 lei:

Reținând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit “d” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă stornarea sumei de 55.337.500 lei, înregistrată de d-1 Orosz Csaba, str. Moților nr.69, ap.l, pentru perioada ocupării abuzive a spațiului locativ.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.Nr. 60 din 22 februarie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)