Hotărârea nr. 6/2005

Hotărârea 6/2005 - Prelungirea contractului de asociere nr. 83/22.02.2000 pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Paris nr. 65.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de asociere nr.83/22.02.2000, pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Paris nr.65.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr 83/22.02.2000, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Paris nr. 65, detinut de SC HOLIMPEX IMORT-EXPORT SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Horea Florea, Florin Stamatian, Petru Calian, Ștefan Dimitriu, Palii Carol;

Analizând referatul nr.3211 din 21.12.2004, al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 83/22.02.2000, detinut de SC HOLIMPEX IMORT-EXPORT SRL, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Paris nr.65 , în suprafață de 7,39 mp si curte in suprafața de 26,00mp;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “x” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

ART 1 - Se aproba prelungirea contractului de asociere nr. 83/22.02.2000, detinut de SC HOLIMPEX IMORT-EXPORT SRL, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Paris nr.65 , în suprafață de 7,39 mp.si curte in suprafața de 26,00mp., cu o cota de asociere de 1.575.000 lei/luna indexabila cu rata inflației, avand destinația de magazin alimentar si plăcintărie;

ART. 2 - Termenul asocierii este până la vanzarea spațiului in baza Legii 550/2002, dar nu mai mult de 2 ani cu începere de la 13.01.2005 pana la 12.01.2007.

ART. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economica.

ntrasemneaza:

S tarul municipiului Mircea Jorj


Nr. 6 din 10 ianuarie 2005 (Hotararca a fost adoptata cu 23 voturi)