Hotărârea nr. 593/2005

Hotărârea 593/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 602/2004.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii nr.602/2004

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, intrunit in ședința extraordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.602/2004 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 1477 din 30.08.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat;

Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 lit “h” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se modifica Hotararea nr. 602/2005, in sensul exluderii de pe lista a spatiilor cu destinația de cabinete medicale si includerea acestora in lista spatiilor care fac obiectul OUG nr. 110/2005, conform anexei. Anexa la prezenta hotarare se constituie in anexa 2 la hotararea privind aprobarea listei spatiilor cu destinația de cabinete medicale, conform OUG nr. 110/2005.

Art.2- Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Comisia pentru vanzarea spatiilor medicale, Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.Nr.593 din 30 august 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 23 voturi)

Consiliul Local al munucipiului Cluj-Napoca

Anexa la Hotararea nr. 593/2005


LISTA SPATIILOR CU ALTA DESTINAȚIE OCUPATE CU CABINETE MEDICALE

Nr. Cri.

Adresa spațiului

Locatar

Sup. totala (mp)

Observații

Poz. pe anexa

HCL 602/2004

1

Dorobanților nr. 5/4

Cosgarea & Cosgarea

26,32

L. 10/2001

20

2

Gheorghe Sincai nr. 16

Liana Sabau

24,35

-

3

Victor Babes nr. 10

Tataru Alexandru

16,29

101

4

luliu Maniu Nr. 7

Dr.Murse-Caraian Corina

27.iun

L. 10/2001

122

5

luliu Maniu Nr. 11

Dr. Adriana Traila

17,7

L. 10/2001

126

6

luliu Maniu Nr. 45

Sc Amedia Impex Srl-Grumaz

55,92

133

7

luliu Maniu Nr. 45

Sc Amedia Impex Srl-Prodan

30,3

134

8

P-ta Unirii nr. 27

Dr. Gheorghiu Danut si G. Liliana

41,7

L10/2001

265

9

Eroilor nr.7

Anderco Aurel

32,98

160

10

Horea nr.16

Tudoran

56,11

L10/2001

351

11

E. Zola nr.1

Tiplic Camelia

59

L10/2001

411

12

E. Zola nr.1

Sbirciu Mihaela

48,95

412

13

R. Ferdinand nr.30

Pop Angela

35,3

L10/2001

445

14

Memorandumului nr.6

As. Fam. Lupu

43,39

L10/2001

484

15

Str. Horea nr.40

Anghel Mihaela,Neamtu Daniela,

Tatar Ioana,Macri Lavinia,

Bereczi Zoltan

36,96

359

16

str. Plopilor nr. 60

Titieni Silvia si Adam Mariela

29

-

17

Str. Memorandumului nr.17

dr. Onac loan

--------— ----------

29,8

494