Hotărârea nr. 59/2005

Hotărârea 59/2005 - Alocarea unor sume pentru acordarea de subventii în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume pentru acordarea de subvenții în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998;

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unor subvenții pentru anul 2005 în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Molnos Lajos. Vasile Florin Stamatian. Ovidiu Laurian Turdean, Ștefan Dimitriu și Mircea Cosmin Petric;

Analizând Referatul nr. 8.188 din 04.02.2005 al Serviciului protecție socială prin care se propune acordarea de subvenții pentru anul 2005 în sumă de 1.072.800.000 lei pentru Fundația "Bethania". Asociația "Providența-Gonvisles-Fursorge”, Asociația "Serviciul de Ajutor Maltez în România". Fundația de Caritate "Herald”, Asociația Femeilor Reformate - Casa Copiii Străzii AKSZA și Asociația pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Motor - Centrul Napoca Protheus;

Reținând prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiiloi române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și ale H.G. nr. 1.153/2001 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998;

Văzând propunerile Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială care pot primi subvenții de la bugetul local numită prin FICL 754/2004;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. "d” și "s" și 46 din Legea 215/2001 a administrației publice

locale.


HOTĂRĂȘTI

ART. 1. Începând cu 1 ianuarie 2005 sc aprobă alocarea sumei de 1.072.800.000 lei de la bugetul loca pe anul 2005. în vederea acordării de subvenții pentru anul 2005. următoarelor asociații și fundații:

  • 1.  Fundației “Bethania” - 432.000.000 lei pentru 60 persoane asistate;

  • 2.  Asociației “Providența-Gonvisles-Fursorge” - 86.400.000 lei pentru 12 persoane asistate;

  • 3.  Asociației “Serviciul de Ajutor Maltez în România”-180.000.000 lei pentru 25 persoane asistate;

  • 4.  Fundației de Caritate “Herald”- 57.600.000 lei pentru 8 persoane asistate;

  • 5. Asociației Femeilor Reformate - Casa Copiii Străzii AKSZA - 252.000.000 lei pentru 35 persoane asistate:

  • 6. Asociației pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Motor - Centrul Napoca Protheus • 64.800.000 lei pentru 9 persoane asistate.

AR E. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul protecție socială și Direcția economică.

NT, 59 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)