Hotărârea nr. 588/2005

Hotărârea 588/2005 - Prelungirea asocierii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Helene Beauty S.R.L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea asocierii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu

SC. HELEN BEAUTY SRL

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii asocierii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S C. HELEN BEAUTY SRL. - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Florea, Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Dimitriu, Palfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1441 din 18.08.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea asocierii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S C. HELEN BEAUTY S.R.L., privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Universitatii nr.2, în suprafață de 62,25 mp.;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “x” și art. 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea asocierii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S C. HELEN BEAUTY S.R.L., privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr.2, în suprafață de 62,25 mp., avand destinația de cafe-bar, jocuri de noroc si jocuri mecanice, cu o cota de asociere de 4.500 RON/luna (45.000.000) indexabila cu rata inflației de la data adoptării prezentei hotarari.

ART. 2 - Termenul asocierii este până la soluționarea revendicării imobilului in baza Legii nr. 10/2001, dar nu mai mult de 2 ani.

ART. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economica.


Nr. 588 din 30 august 2005 (Hotararea a fost aprobata cu 24 voturi)