Hotărârea nr. 587/2005

Hotărârea 587/2005 - Prelungirea unor contracte de inchiriere.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTARARE

privind prelungirea unor contracte de inchiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședința extraordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor: Horea Florea, Mircea Cosmin Petric, Florin Stamatian, Ștefan Dimitriu si Palfi Carol;

Analizând Referatul nr.1434 din 19.08.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea unor contracte de inchiriere, conform anexei;

In urma dezbaterilor care au avut loc si reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art 38 alin.2 lit.”x” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinație, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2 - Durata inchirierii este de 2 ani sau pana la soluționarea revendicării ori pana la vanzarea spațiului in baza Legii nr.550/2002, dar nu mai mult de 2 ani.Contractele inceteaza de drept la restituirea spațiului către revendicator, respectiv la data vanzarii spațiului in baza Legii nr.550/2002.

ART.3 - Chiria se va calcula conform Hotărârii nr. 672/2004.


ART.4 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului de stat si Direcția economica.

Președinte de ședința, Av. Alin PăuneiNr.587 din 30 august 2005 ( Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa la Hotararea nr. 587/2005


Direcția fondului imobiliar de stat


NR CRT.

TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

DATA AVIZ COMISIE MIXTA

DATA EXPIRĂRII CONTRACT ÎNCHIRIERE

1.

S C Dorela Import Export SRL.

Str.I. Maniu nr.7

20.07.2005

31.03.2005

2.

Mitrea Sever

P-ta Cipariu nr.3

20.07.2005

26.06.2005

3,

Partida Romilor

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108

20.07.2005

08.04.2004

4.

S C. Chimirex S R L.

Str. R. Ferdinand nr. 14

20.07.2005

15.06.2005

5.

SC. Super Favorit S R L.

Str. Brassai Samuel nr.4

20.07.2005

28.11.2004

6.

S C. Apicola S R L.

P-ta A. Iancu nr. 13

20.07.2005

10.07.2005

7.

S C. Remat S A.

Str. Burebista nr.8

20.07.2005

28.11.2004

8.

Merca Gavril

Str. Someșului nr.3

20.07.2005

28.11.2004

9.

Benk Irina

P-ta Unirii nr. 14

20.07.2005

28.11.2004

lex. CS