Hotărârea nr. 585/2005

Hotărârea 585/2005 - Scoaterea din circuitul locativ, demolarea si casarea ap. 7 din str. Aurorei nr. 8, corp II.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din circuitul locativ, demolarea și casarea ap.7 din str. Aurorei nr.8, Corp II

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind scoaterea din circuitul locativ, demolarea și casarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurorei nr.8, ap.7, Corp II - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Ovidiu Laurean Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Alexandru Cordoș, Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 711 din 17.08.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune scoaterea din circuitul locativ, demolarea și casarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurorei nr.8, ap.7, Corp II;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. “f” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă scoaterea din circuitul locativ, demolarea și casarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurorei nr.8, ap.7, Corp II.Suprafața terenului va rămâne în domeniul privat al municipiului.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat, Direcția economică.și Direcția tehnică.