Hotărârea nr. 58/2005

Hotărârea 58/2005 - Aprobarea terenului limită pentru depunderea documentatiilor de solicitare a subventiilor conform Legii nr. 34/1998.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea termenului limiă pentru depunerea documentațiilor de solicitare a subvențiilor conform Legii nr.34/1998

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea termenului limită pentru depunerea documentațiilor de solicitare a subvenției, conform Legii nr. 34/1998, în vederea organizării unei noi selecții a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și care pot primi de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca subvenții pentru perioada iunie-decembrie 2005, conform prevederilor art. 10 (1) din HG nr. 1 153/2001 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998, cu încadrarea în suma rămasă disponibilă și prevăzută în buget cu această destinație, respectiv 1.427.000.000 lei - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Molnos Lajos, Vasile Florin Stamatian. Ovidiu Laurian Turdean și Ștefan Dimitriu:

Analizând Referatul nr. 8.190 din 04.02.2005 al Serviciului protecție socială prin care se propune ca ultima zi lucrătoare a lunii martie 2005 să fie termenul limită pentru depunerea documentațiilor de solicitare a subvenției, conform Legii nr. 34/1998, în vederea organizării unei noi selecții a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și care pot primi subvenții de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca. cu încadrarea în suma rămasă disponibilă și prevăzută în buget cu această destinație, respectiv 1.427.000.000 lei:

Având avizul comisiei de specialiate;

Potrivit dispozițiilor art. 38, alin. (2). lit. ”d" și “s" și art. 46 din Legea nr. 215 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ca ultima zi lucrătoare a lunii martie 2005 să fie termenul limită pentru depunerea documentațiilor de solicitare a subvenției, conform Legii nr. 34/1998. în vederea organizării unei noi selecții a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și care pot primi de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca subvenții pentru perioada iunie-decembrie 2005. conform prevederilor art. 10 (1) din HG nr. 1153/2001 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, cu încadrarea în suma rămasă disponibilă și prevăzută în buget cu această destinație, respectiv 1.427.000.000 lei.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul protecție socială. Direcția economică și Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și pot primi subvenții de la bugetul local în condițiile Legii nr. 34Zlâ98.


Nr. 58 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)