Hotărârea nr. 566/2005

Hotărârea 566/2005 - Prelungirea unui contract de închiriere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unui contract de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere pentru locuința din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str.C.Turzii nr.30, ap. 13 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Ovidiu Laurcan Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Alexandru Cordoș, Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 710 din 17.08.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere pentru locuința din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str.C.Turzii nr.3O,ap.l3 pentru dl.HAIDUC MARINEL;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.l 14/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. “f” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a locuinței situată în municipul Cluj-Napoca, Str.C.Turzii nr.30 ap. 13, cu data adoptării hotărârii până la soluționarea revendicării imobilului, dar nu mai mult de 1 an, pentru dl.HAIDUC MARINEL.

Art. 2 Contractul de închiriere încetează de drept la data restituirii locuinței către revendicator.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.