Hotărârea nr. 553/2005

Hotărârea 553/2005 - Alocarea sumei de 2.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociatiei „Szabo Deszo” pentru finantarea partială a evenimentelor comemorative organizate în cinstea scriitorului Szabo Dezso, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2.000 lei RON de la bugetul local pe anul 2005 Asociației „Szabo Dezso” pentru finațarea parțială a evenimentelor comemorative organizate în cinstea scriitorului Szabo Dezso sub egida consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000 lei RON de la bugetul local pe anul 2005 Asociației „Szabo Dezso” pentru finațarea parțială a evenimentelor comemorative organizate în cinstea scriitorului Szabo Dezso, sub egida consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierului Molnos Lajos;

Analizând Referatul prin care se propune alocarea sumei de 2.000 lei RON de la bugetul local pe anul 2005 Asociației „Szabo Dezso” pentru finațarea parțială a evenimentelor comemorative organizate în cinstea scriitorului Szabo Dezso, sub egida consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

IIOTĂREȘTE:

Art. 1. Se abrobă alocarea sumei de 2.000 lei RON de la bugetul local pe anul 2005 Asociației „Szabo Dezso” pentru finațarea parțială a evenimentelor comemorative organizate în cinstea scriitorului Szabo Dezso, sub egida consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărâriiînvățământ, cultură și Direcția economică.


Nr. 553 din 19 iulie 2005

(hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)