Hotărârea nr. 552/2005

Hotărârea 552/2005 - Alocarea sumei de 9.000 lei de la bugetul local pe anul 2005, Asociatiei Socio-Culturale Pro Iuventute din Cluj-Napoca, pentru cheltuieli de functionare si pentru acoperirea ueni părti din cheltuielile taberei internationale pentru copii, organizate pentru 28 copii la Balatonlelle – Ungaria (tabără organizată la invitatie din Ungaria).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 9.000 RON de la bugetul local pe anul 2005, Asociației Socio-Culturale PRO IUVENTUTE din Cluj-Napoca , pentru cheltuieli de funcționare și pentru acoperirea unei părți din cheltuielile taberei internaționale pentru copii organizate pentru 28 copii la Balatonlelle - l'ngaria (tabără organizată la invitație din Ungaria)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hoărâre privind alocarea sumei de 9.000 RON de la bugetul local pe anul 2005, Asociației Socio-Culturale PRO IUVENTUTE din Cluj-Napoca, pentru cheltuieli de funcționare și pentru acoperirea unei părți din cheltuielile taberei internaționale pentru copii organizate pentru 28 copii la Balatonlelle - Ungaria (tabără organizată la invitație din Ungaria), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și consiliierilor locali Lâszlo Attila și Molnos Lajos.

Analizând Referatul consilierilor inițiatori privind propunerea de alocare a sumei de 9.000 RON de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Socio-Culturale PRO IUVENTUTE din Cluj-Napoca. privind acoperirea unei părți din cheltuielile taberei organizate pentru 28 copii la Balatonlelle - UNGARIA (tabără organizată la invitație din Ungaria), respectiv cheltuieli de funcționare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispizițiunilor art. 38, al.2, lit. d și art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

Art. L Se aprobă alocarea sumei de 9.000 RON de la bugetul local pe anul 2005, Asociației Socio-Culturale PRO IUVENTUTE din Cluj-Napoca, pentru cheltuieli de funcționare și pentru acoperirea unei părți din cheltuielile taberei internaționale pentru copii organizate pentru 28 copii la Balatonlelle - Ungaria (tabără

organizată la invitație din Ungaria).

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințea învățământ, cultură și Direcția economică.Președinț

Av. Alin Pă X© V


Nr. 552 din 19 iulie 2005

(hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)