Hotărârea nr. 548/2005

Hotărârea 548/2005 - Alocarea sumei de 3.500 lei de la bugetul local pe anul 2004 Asociatiei Waldorf pentru amenajarea unui loc de joacă, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


HOTĂRÂRE


privind alocarea sumei de 3.500 lei (35.000.000 lei) de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Waldorf pentru amenajarea unui loc dejoacă, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 3.500 lei (35.000.000 lei) de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Waldorf pentru amenajarea unui loc de joacă, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor Molnos Lajos și Fekete Emoke;

Analizând Referatul prin care se propune alocarea sumei de 3.500 lei (35.000.000 lei) de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Waldorf pentru amenajarea unui loc de joacă, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specilaitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice


locale


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 3.500 lei (35.000.000 lei) de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Waldorf pentru amenajarea unui loc de joacă, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.


Președi

Av. Aii


Nr. 548 din 19 iulie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)Secretarul municipiului, Jr. Mircea Jorj