Hotărârea nr. 547/2005

Hotărârea 547/2005 - Alocarea sumei de 2.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Facultătii de Arhitectură si Urbanism pentru editarea volumului „35 de ani de Învătământ de Arhitectura în Cluj-Napoca”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2.000 de lei (20.000.000 de lei) de la bugetul local pe anul 2005 Facultății de Arhitectură și Urbanism pentru editarea volumului « 35 de ani de învățământ de Arhitectură în Cluj-Napoca », sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000 de lei (20.000.000 de lei) de la bugetul local pe anul 2005 Facultății de Arhitectură și Urbanism pentru editarea volumului « 35 de ani de învățământ de Arhitectură în Cluj-Napoca », sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 39323 din 11.07.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 2.000 de lei (20.000.000 de lei) de la bugetul local pe anul 2005 Facultății de Arhitectură și Urbanism pentru editarea volumului « 35 de ani de învățământ de Arhitectură în Cluj-Napoca », sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 2.000 de lei (20.000.000 de lei) de la bugetul local pe anul 2005 Facultății de Arhitectură și Urbanism pentru editarea volumului « 35 de ani de învățământ de Arhitectură în Cluj-Napoca», sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Nr. 547 din 19 iulie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)