Hotărârea nr. 544/2005

Hotărârea 544/2005 - Alocarea sumei de 18.500 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru cofinatarea proiectului finantat de Agentia Canadiană de Dezvoltare Internatională (CIDA) de realizare a proiectului de modernizare a centralei termice pentru Grădinita nr. 4, str. Arinilor nr. 2-4, Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 18.500 RON de la bugetul local pe anul 2005 pentru cofinanțarea proiectului finanțat de Agenția Canadiană de Dezvoltare Internațională (CIDA) de realizare a proiectului de modernizare a centralei termice pentru Grădinița nr. 4, Strada Arinilor, nr. 2 -4, Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 18.500 RON de la bugetul local pe anul 2005 pentru cofinanțarea proiectului finanțat de Agenția Canadiană de Dezvoltare Internațională (CIDA) de realizare a proiectului de modernizare a centralei termice pentru Grădinița nr. 4, Strada Arinilor, nr. 2 - 4, Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 670 din 30.06.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 18.500 RON de la bugetul local pe anul 2005 pentru cofinanțarea proiectului finanțat de Agenția Canadiană de Dezvoltare Internațională (CIDA) de realizare a proiectului de modernizare a centralei termice pentru Grădinița nr. 4, Strada Arinilor, nr. 2 - 4, Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. *’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 18.500 RON de la bugetul local pe anul 2005 pentru cofinanțarea proiectului finanțat de Agenția Canadiană de Dezvoltare Internațională (CIDA) de realizare a proiectului de modernizare a centralei termice pentru Grădinița nr. 4, Strada Arinilor, nr. 2-4, Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția

învățământ, cultură, Direcția tehnică și Direcția economică.Nr. 544 din 19 iulie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)