Hotărârea nr. 536/2005

Hotărârea 536/2005 - Vânzarea unor locuinte din fondul locativ de stat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind evaluarea și vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.5620/45/05.07.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune însușirea proceselor-verbale privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat care se vând chiriașilor;

Reținând prevederile Legii nr.61/1990, Legii nr.l 12/1995 și Legii 501/2002; în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit f și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se însușesc procesele-verbale de evaluare privind vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat, cuprinse în anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prețul de vânzare a locuințelor este cel stabilit de către Comisia tehnică de specialitate, la care se aplică coeficientul de actualizare prevăzut de lege, valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr.536 din 19 iulie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA FONDUL IMOBILIAR DE STAT

ANEXA II. LA HOTĂRÂREA NR. 5^6/2005


LISTA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

DIRECTOR,

ȘTEFANIA FERENCZ
ȘEF SERVICIU EVIDENȚĂ IMOBILE, CARTE FUNCIARĂ,

ION TUȘANr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESA

SUPRAFAȚA UTILĂ MP

PREȚ FINAL

PREȚ FINAL LEU GREU

BAZA DE EVALUARE

1.

Morocoș Ioan

Moș Ioan Roată nr. 10

61,57

23.117.224

2.311,72

Decret-Lege 61/1990

2.

Darvas Leila

Ciucaș nr.9 ap.37

34,27

13.423.208

1.342,32

Decret-Lege 61/1990

3.

Palocsay Rudolf Zoltan

Hcrculanc nr.6 ap.2

47,12

21.720.265

2.172,03

Decret-Lege 61/1990

4.

Rusu mariana

Gârbău nr.4 ap.96

10,40

3.850.702

385,07

Decret-Lege 61/1990

5.

Prunean Emil

Horea nr.72 ap.2

21,73

7.409.668

740,97

Decret-Lege 61/1990

ȘEF SERVICIU LOCATIV, SINTEZĂ SPAȚII, GHEORGIIE CHIRILEAN


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA FONDUL IMOBILIAR DE STAT

ANEXA I. LA HOTĂRÂREA N R. 536 2005

LISTA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT EVALUATE DE CĂTRE COMISIA TEHNICĂ DE SPECIALITATE

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESA

SUPRAFAȚA

UTILĂ

PREȚ FINAL

PREȚ FINAL LEU GREU

BAZA DE EVALUARE

1.

Bodo Laszlo

Vișinilor nr.l

33.81

51.864.133

5.186,41

Legea 112/1995

2.

Boldi loan

Brutarilor nr.l 7

36.92

114.366.940

11.436,69

Legea 112/1995

3.

Balogh Domokos

Horea nr.50 ap.6

171,20

633.504.938

63.350,49

Legea 112/1995

4.

Sava Adrienne Elena

B-dul 21 Decembrie nr.4-6 ap.2

59,22

181.147.771

18.114,78

Legea 112/1995

5.

Petean Iulia

Horea nr.50 ap. 12

82.15

281.053.889

28.105,39

Legea 112/1995

6.

Popper Lajos

Horea nr.50 ap.7

138,26

508.400.951

50.840,10

Legea 112/1995

7.

Cuzdriorean Augustin

Bucium 27 ap.46

66,35

254.608.363

25.460,84

Legea 112/1995

8.

Morar loan

T.Mosoiu nr.45 ap.3

36,19

84.735.092

8.473,51

Legea 112/1995

9.

Pusztai Elvira

Cloșca 10 ap.6

68,82

246.292.251

24.629,23

Legea 112/1995
ȘEF SERVICIU EVIDENȚĂ IMOBILE, CARTE FUNCIARĂ

ȘEF SERVICIU LOCATIV, SINTEZĂ SPAȚII

GHEORGHE CHIRILEAN