Hotărârea nr. 535/2005

Hotărârea 535/2005 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 - proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr.51047 din 19.07.2005 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f și g " și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism :

 • 1. 27785/5336/18.05.05- CHENDER TRAIAN - Amplasare locuință familiala, Al. Vaida Voievod f.n

 • 2. 34434/5445/02.06.05- DADALAU DUMITRU-Extindere casă de locuit, str. Donath nr.51

 • 3. 37354/5450/16.06.05- VENCZEL CSABA - Amplasare locuința fam, Câmpului vest

 • 4. 43535/5451/16.06.05- PASCU IOAN-Deschidere acces direct din exterior, str. Rovine nr.2

 • 5. 38112/5453/16.06.05- FLOREA FLAVIU-Construire locuință familiala, str. Iasomiei nr.15

 • 6. 26355/5454/16.06.05 -SC STAR ABRAZIV SRL - Construire sediu firmă și spațiu corn., str.Morii nr.2A 7.39428/5455/16.06.05- SC ESTINVEST SRL- Deschidere acces direct din exterior, str. Titulescu nr.43

 • 8. 39570/5456/16.06.05- KOTO ZSOLT - Deschidere acces direct din exterior, str.Muscel nr. 11

 • 9. 37850/5458/16.06.05- JUHOS SUSANA-Extindere construcție cu corp parter, str. Jiului nr. 27

 • 10. 38101/5462/16.06.05-NEAGU CORNEL-Casa familiala, str. E. Lovinescu f.n.

 • 11. 38544/5463/16.06.05-COMP. NAT. CFR- CFR SA-Desfiintare clădire parter+amenajare sp. verde

P.ta Gării nr.2

 • 12. 37735/5465/16.06.05-BONDA CORNELIU-Extindere locuința, str. T.Vladimirescu nr.6-8

 • 13. 38737/5466/16.06.05-KOCIORVA MARIUS- Amplasare hală, str. Timișului nr.3

 • 14. 38097/5467/16.06.05-DAVID IOAN- Extindere imobil cu un corp , str. Brândușelor nr,19A

15 36998/5468/16.06.05-BRISAN VERONICA- Deschidere acces din exterior, str.Moților nr. 96

 • 16. 37962/5469/16.06.05-SC QUICK LEASING SRL-Construire imobil servici + birouri, str. C.Turzii nr.158

 • 17. 37547/5470/16.06.05-MOCEAN AURELIA - Construire casă familială, str. Fabricii nr. 143A

 • 18. 41591/ 5478/16.06.05- SC DIROX IMPEX SRL - Construire casă de vacanță, str. D.D. Roșea, fn.


 • 19. 41893/5479/16.06.05-LUNGU PETRICA- Mărire suprafață construcție (concesionare), str. Pajiștei f.n.

 • 20. 45291/5492/30.06.05-CENAN MARIUS- Amplasare corp de locuit cu corp D+P+2E, drum Sf. Ion

21.38187/5484/16.06.05-TOMOIAG TEOFIL și asoc. -Amplasare loc. familială, str. Rahovei nr. 5A

22. 43924/5493/30.06.05-INSP. ȘCOLAR JUD.- Amenajare sp. invătământ in pod existent., Sc. gen nr.

str. S. Albini nr. 91

PREȘEDINTE DE

Av.Alin Păunei

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Nr.535 din 19 iulie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)