Hotărârea nr. 5/2005

Hotărârea 5/2005 - Prelungirea unor contracte de închiriere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTARARE

privind prelungirea unor contracte de inchiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor: loan Horia Florea, Florin Stamatian, Petru Calian, Ștefan Dimitriu, Palfi Carol;

Analizând referatul nr.3212 dini 1.12.2004 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungi-ea unor contracte de inchiriere, conform anexei;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art 38 alin.2 lit.”x” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinație, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2 - Durata închirierii este pana la soluționarea revendicării, dar nu mai mult de 2 ani.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


Dr. Laszlo7Attite

A/tev Z/.J

Nr.5 din 10 ianuarie 2005

( Hotararea a fost adoptata cu 22 voturi).Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția fondului imobiliar de stat


Anexă la Hotărârea nr. 5/2005


SITUAȚIA

privind spatiile cu alta destinație pentru care s-a prelungit durata contractului dc inchiriere


NR.

CRI

TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

DATA

EXPIRĂRII CONTRACTULUI

DATA AVIZULUI COMISIEI

MIXTE

1.

S.C Impex Deco Imp.Exp.

S.R.L.

Str. Memorandumului nr.2

28.11.2004

17.12.2004

2.

S.C. Multiform S.R.L.

Str. Cloșca nr. 12

28.11.2004

17 12.2004

■">

S.C Lache Magazin Cafea, Dulciuri, Băuturi S.R.L.

Str. Moților nr.54-56

28.11.2004

17.12.2004

4.

Ciocan Gavril

Str. Cloșca nr. 1

28.11.2004

17.12.2004

5.

S.C. Cartimpex S.A.

Str. R. Ferdinand nr.32

28.11.2004

17.12.2004

6.

RAJAC Cluj

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108

10.10.2002

17.12.2004

7.

S.C. Cartimpex S.A.

Str. Memorandumului nr.12

28.11.2004

17.12.2004

8.

Ciurea Valentin

Str. Memorandumului nr.2

28.11.2004

17.12.2004

9.

Szekely Eugenia

Str. Memorandumului nr.2

28.11.2004

17.12.2004

10.

Dr. Onac Ioan - cabinet individual privat ( S.C. Felix Medco S.R.L.)

Str. Isac nr.21

Str. Memorandumului nr. 17

29.11.2004

29.11.2004

17.12.2004

17.12.2004 1

11.

S.C. Darius Elegant Impex S.R.L.

Str. R. Ferdinand nr. 16

14.12.2004

17.12.2004 1

1

12.

Laza Gaspar

Str. R. Ferdinand nr.16

29.11.2004

17.12.2004 i

13.

SCC Munca Invalizilor

Str. Moților nr.39

28.11.2004

17.12.2004-1

14.

S.C. Lidlorelei Exim S.R.L.

Str. R. Ferdinand nr.16

29.11.2004

17.12.2004 i

15.

S.C. Ascrita Impex S.R.I ..

Str. Horea nr. 12

28.11.2004

17.12.2004 |

16.

SCM Prestarea Socom

Str. Horea nr.34

28.11.2004

17.12.2004 |

17.

SCM Prestarea Socom

Str. Traian nr.15

28.11.2004

17.12.2004

18.

Metalurgia SCCA

Str. M. Corvin nr. 1-3

28.11.2004

17.12.2004 i

19.

S.C. Farmacia Perla S.R.L.

Str. R. Ferdinand nr.37

29.11.2004

17.12.2004

20.

Grec Gavril

Str. Tomis nr.5

18.04.2004

17.12.2004

21.

S.C. Agrosem Impex S.R.L.

P-ta M. Viteazul nr.5

28.11.2004

17.12.2004 i

22.

S.C. Total S.R.L.

Str. I. Ratiu nr.6

28.11.2004

17.12.2004

23.

Nagy Crucită

P-ta M. Viteazul nr. 1

28.11.2004

17.12.2004

24.

Szabo Eniko Maria

P-ta M. Viteazul nr.30

28.11.2004

17.12.2004

25.

S.C. Belmont S.R.L.

Str. Dorobanților nr.16

20.10.2004

17.12.200426.

S.C. Unic Art S.R.L.

Str. R. Ferdinand nr.30

29.11.2004

17.12.2004

27.

Jurian Tudor Mihai

Str. Berăriei nr.5

29.11.1999

17.12.2004

28.

S.C. Cafe Bar Tineretului

Str. Universității nr.3

28.11.2004

17.12.2004

29.

S.C. Mictrans S.R.L

Str. Universității nr.8

28.11.2004

17.12.2004

. 30.

Rusu Vasile

Str. I. Maniu nr.40

28.1 1.2004

17.12.2004

31.

Forul Democrat al

Germanilor din Romania -

Filiala Cluj

Str. Memorandumului nr.8

16.11.2004

17.12.2004

32.

S C. Vita Impex S.R.L.

Str. R. Ferdinand nr.4

19.10.2004

17.12.2004

J 3.

S.C. Fructi viseli Impex S.R.L.

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108

15.12.2004

17.12.2004

34.

S.C. Hefaistos S.R.L

Str. Memorandumului nr.6

28.1 1.2004

17.12.2004

35.

S C. BTV Producție, Valorificare su Servicii SRL.

Str. Moților nr.64

29.11.2004

17.12.2004

36.

Vasile Virgil

Str. Universității nr.8

29.11.2004

17.12.2004

37.

S C. Elvira S.R.L.

Str. Universității nr.3

29.11.2004

17.12.2004

38.

SCA Munca Invalizilor

Str. Baritiu nr. 14

28.11.2004

17.12.2004

39.

Coop. Intermod

Str. S. Puscariu nr. 1-3

29.11.2004

17.12.2004

40.

S.C Rodipet S.A.

P-ta Unirii nr.28

28.11.2004

17.12.2004

41.

S.C. Rodipet S.A.

Str. Cuza-Voda nr. 16

28.11.2004

17.12.2004

42.

S.C. Fofiu S.R.L.

P-ta M. Viteazul nr.29

14.12.2004

17.12.2004

43.

S.C. Tricorom S.R.L.

P-ta M. Viteazul nr.38

19.10.2004

17.12.2004

44.

S.C. Star Cif S.R.L.

P-ta M. Viteazul nr.31

28.11.2004

17.12.2004 '.

45.

Cabinet individual medical

- dr. Pop Angela

Str. R. Ferdinand nr.30

28.11.2004

17.12.2004 i

46.

S.C. Mela Import Export S.R.L.

Str. Moților nr. 106

29.11.2004

17.12.2004

47.

Tataru Alexandru

Str. V. Babcs nr. 10

29.1 1.2004

17.12.2004

48.

S.C.Textile Încălțăminte S.A.

B-dul Eroilor nr.21-23

28.11.2004

17.12.2004

49.

Cab. medical- medicina de familie , dr. Andea Venera s.a.

Str. Pasteur nr.58

04.10.2004

17.12.2004

50.

S.C. Chamon Impex S.R.L.

Str. E. Jsac nr. 1

28.11.2004

17.12.2004

lex. CSî SEF BIROU

DANIEL C1MPEAN