Hotărârea nr. 495/2005

Hotărârea 495/2005 - Vânzarea unor spatii cu altă destinatie în baza Legii nr. 550/2002.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind vanzarea unor spatii cu alta destinație in baza Legii nr.550/2002

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea proceselor verbale ale Comisiei constituita in baza Legii nr.550/2002 si a Hotărârii nr.858/2004 privind vanzarea spatiilor cu alta destinație - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor Alin Tise, Ștefan Dimitriu si Palfi Carol;

Analizând Referatul Comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si de prestări servicii, constituita in baza Legii nr.550/2002 cu privire la negocierea vanzarii unor spatii cu alta destinație pentru care exista sentințe definitive si irevocabile care stabilesc prețul minim de negociere precum si pentru alte spatii care indeplinesc condițiile de vanzare prevăzute de Legea nr.550/2002;

In urma dezbaterilor care au avut loc si reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 si 46 din Legea nr.215 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba vanzarea prin negociere directa a următoarelor spatii:

1 . S.C. ROBOT IMPORT EXPORT S.R.L. .reprezentata prin Tothfalusi lanos , prețul conform raportului de evaluare este 100.000 RON, prețul final de vanzare este 101.000 RON (1.010.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani.Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 13, suprafața utila 33,49 suprafața desfasurata 46,59 mp.,cota indiviza teren 35,57 mp.Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

 • 2.5. C. FACTO COM S.R.L. reprezentata prin Cazacu Livia Nicoleta, prețul conform raportului de evaluare 835.600 RON, prețul final de vanzare este 914.000 RON (9.140.000.000 ROL) la care se adauga TVA, cu plata integrala la semnarea contractului Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca P-ta Unirii nr.4-5 , suprafața utila 287,59 mp., suprafața desfasurata 416,16 mp. teren in cota indiviza 237,98 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

 • 3.5. C. SUEROM IMPEX S.R.L., reprezentat prin Turcu lacob Ovidiu , prețul conform sentinței este 251.950 RON, prețul final de vanzare este 780.000 RON( 7.800.000.000 ROL) la care se adauga TVA, preț care se va achita integral la semnarea contractului. Spațiul este situat in Cluj- Napoca P-ta Unirii nr.6 , suprafața utila 220,45 mp.,suprafața desfasurata 290,11 mp., teren in cota indiviza 177,38 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

 • 4.CIOARA CRISTINA .prețul conform raportului de evaluare este 164.760 RON, prețul final de vanzare este 190.000 RON (1.900.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la semnarea contractului, diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca str. R. Ferdinand nr.13 , suprafața utila 30,03 mp., suprafața desfasurata 36,10 mp.,teren in cota indiviza 25,42 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

 • 5. CSIPKES FRANCISC prețul conform raportului de evaluare este 76.000 RON prețul final de vanzare este 91.000 RON ( 910.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la semnarea contractului, diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca str. Oașului nr.58 , suprafața utila 174,16 mp., suprafața desfasurata 188,87 mp.,teren in cota indiviza 207,9 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

 • 6. S.C. PLATINIUM CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L., reprezentat prin Constantinescu Ligia, prețul conform raportului de evaluare este 362.110 RON, prețul final de vanzare este 375.000 RON ( 3.750.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la semnarea contractului, diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca str. Eroilor nr.3 , suprafața utila 65,09 mp., suprafața desfasurata 96,89 mp.,teren in cota indiviza 34,8 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

 • 7. S.C. TEXTILE ÎNCĂLȚĂMINTE S.A., reprezentat prin Hidisan Miruna Carmen , prețul confomn raportului de evaluare este 500.000 RON, prețul final de vanzare este 575.000 RON (5.750.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la semnarea contractului, diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca str. Eroilor nr.21 , suprafața utila 186,1 mp., suprafața desfasurata 216,85 mp.,teren in cota indiviza 112 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

 • 8. S.C. EDITURA TINIVAR S.R.L., reprezentat prin Bartha Zoltan , prețul conform raportului de evaluare este 65.480 RON, prețul final de vanzare este 70.000 RON (700.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la semnarea contractului, diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca b-dul 21 Decembrie 1989 nr.21 , suprafața utila 15,52 mp., suprafața desfasurata 24,42 mp.,teren in cota indiviza 6 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

 • 9. S.C. EM- MODE S.R.L., reprezentat prin Vamos Floarea Emilia prețul conform raportului de evaluare este 315.000 RON, prețul final de vanzare este 343.000 RON ( 3.430.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la semnarea contractului, diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca str. Horea nr.57, suprafața utila 307,16mp., suprafața desfasurata 361,61 mp.,teren in cota indiviza 213,68 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

 • 10. S.C. CONFORT SUPER SERVICE S.R.L., reprezentat prin Farcas Eugenia prețul conform raportului de evaluare este 144.400 RON, prețul final de vanzare este 197.500 RON ( 1.975.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la semnarea contractului, diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca b-dul Eroilor nr.17, suprafața utila 52,59mp., suprafața desfasurata 63,3 mp.,teren in cota indiviza 26,00 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

11.S.C. TRICOTAJE SOMESUL S.A., reprezentat prin Leanca loan .prețul conform raportului de evaluare este 755.600 RON, prețul final de vanzare este 765.000 RON ( 7.650.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la semnarea contractului, diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca , P-ta Unirii nr.18, suprafața utila 136,97 mp., suprafața desfasurata 202,66 mp..teren in cota indiviza 83,84 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

 • 12. S.C. ROXER SERVICE S.R.L.., reprezentat prin Abrudan Dumitru Doru .prețul conform raportului de evaluare este 180.000 RON, prețul final de vanzare este 200.000 RON ( 2.000.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la semnarea contractului, diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca , str. R. Ferdinand nr.29, suprafața utila 43,48 mp., suprafața desfasurata 58,17 mp..teren in cota indiviza 28 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

 • 13. S.C. SUEROM IMPEX S.R.L., reprezentat prin Turcu lacob Ovidiu , prețul conform sentinței este 315.600 RON la care se adauga TVA 19% , prețul final de vanzare este 1.000.000 RON ( 10.000.000.000 ROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la semnarea contractului, diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca , str. R. Ferdinand nr.29, suprafața utila 213,65 mp., suprafața desfasurata 282,93 mp.,teren in cota indiviza 180 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

 • 14. S.C. ASCET IMPORT EXPORT S.R.L., reprezentat prin Turcu lacob Ovidiu , prețul conform sentinței este 60.700 RON la care se adauga TVA 19% , prețul final de vanzare este 105.000 RON ( 1.050.000.000IROL) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la semnarea contractului, diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca , b-dul Eroilor nr.12, suprafața utila 29,3 mp., suprafața desfasurata 39,7 mp.,teren in cota indiviza 18,44 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

Nr. 495 din 19 iulie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 26 voturi)