Hotărârea nr. 491/2005

Hotărârea 491/2005 - Interzicerea activitătilor comerciale tip bar-cafenea (comercializarea si consumul băuturilor alcoolice, a cafelei, etc) în pasajele pietonale subterane din piata gării.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

PRIVIND INTERZICEREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE TIP BAR-

CAFENEA (COMERCIALIZAREA și CONSUMUL BĂUTURILOR ALCOOLICE, A CAFELEI, ETC) ÎN PASAJELE PIETONALE SUBTERANE DIN PIAȚA GĂRII

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind necesitatea interzicerii activităților comerciale de tip cafenea - bar (comercializarea și consumul băuturilor alcoolice, a cafelei, etc) în pasajele pietonale subterane din Piața Gării: proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 45280/48/23.06.2005 al Direcției control prin care se propune interzicerea desfășurării activităților comerciale de tip bar-cafenea (interzicerea comercializării și consumului băuturilor alcoolice, cafelei, etc.) în pasajele pietonale subterane din Piața Gării;

Reținând prevederile Legii nr. 650/2002. Legea 61/1991. Hotărârii nr. 56/2005. Hotărârii nr. 830/2004. privind comercializarea produselor și sancționarea contravențiilor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziției art. 38 alin 2 litera “t” și “w” și 46 din Legea 215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 începând cu data de 01.08.2005, se interzice desfășurarea activităților comerciale de tip bar-cafenea (comercializarea și consumul vinurilor, berii și băuturilor alcoolice), în pasajele pietonale din Piața Gării.

Art. 2 încălcarea prevederilor art. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 15.000.000 (1.500) și 25.000.000 (2.500) lei și suspendarea activității agenților economici în condițiile prevederilor Hotărârii nr. 830/2004.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția control și Poliția Primăriei.

y.-. /

Președinte de ședință

Dr. LaszloĂttila

7

Contrasemnează : Secretarul municipiului: \ .Ir. Mircea Joii


r

NR. 491 din 28 iunie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)