Hotărârea nr. 488/2005

Hotărârea 488/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 501/2004 (vânzarea unei locuinte din fondul locativ de stat).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 501 / 2004 ( vânzarea unei locuințe din fondul locativ de stat)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 501/2004 (privind vânzarea unei locuințe din fondul locativ de stat) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referarul nr. 322 din 22.06.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune anularea vânzării locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr.9 apt.2, întrucât chiriașul Loghin Alexandru deține contract de închiriere încheiat după publicarea Legii 112/1995;

Reținând prevederile Legii 112/1995 art.9 privind condițiile de vânzare către chiriași a locuințelor naționalizate ;

Văzând avizul comisiei dle specialitate;

Potrivit dispozițiilor art.38 al.2 lit.g și .46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Hotărârii nr.501 / 2004, în sensul anulării poziției 18 din anexa 1 , privind vânzarea locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr.9 apt.2 chiriaș Loghin Alexandru.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat.


Nr. 488 din 28 iulie 2005 (Hotărârea a fost aprobată cu 24 voturi)


CONTRASEMNRAZĂ:

SE&RETARU MUNICIPIULUI

Jr. MIRCEA JORJ