Hotărârea nr. 487/2005

Hotărârea 487/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 113/2003 (vânzarea unei locuinte din fondul locativ de stat).


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.113/ 2003 ( vânzarea unei locuințe din fondul locativ de stat)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.l 13/2003 (privind vânzarea unei locuințe din fondul locativ de stat) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referarul nr. 325 din 22.06.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune anularea vânzării locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazul nr.3-4, apt..8 B, întrucât imobilul este revendicat în baza Legii 10/2001;

Reținând prevederile Legii 10/2001 privind posibilitatea restituirii în natură a imobilelor foștilor proprietari;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art.38 al.2 lit.g și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea Hotărârii nr.113 / 2003, în sensul anulării poziției 148 din anexa 1 , privind vânzarea locuinței situate în municipiul Cluj-napoca,P-ța Mihai Viteazu nr.3-4 ,apt. 8 B, chiriașă Szekely Ida.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. LASZLO A'fTILA

Nr. 487din 28 iulie 2005 (Hotărâra a fost aprobată cu 24 voturi)