Hotărârea nr. 477/2005

Hotărârea 477/2005 - Alocarea sumei de 1.000.000.000 lei (100.000 lei) de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Nationale a României, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1.000.000.000 lei (100.000 lei) de la bugetul local pe anul 2005, pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1.000.000.000 lei (100.000 lei) de la bugetul local pe anul 2005, pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 45197/23.06.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 1.000.000.000 lei (100.000 lei) de la bugetul local pe anul 2005, pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 1.000.000.000 lei (100.000 lei) de la bugetul local pe anul 2005, pentru organizarea manifestărilor dedicate ZzZez Naționale a României, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul învățământ, cultură. Serviciul relații comunitare, Direcția tehnică și Direcția economică.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. LaszlcyÂttila

Nr. 477 din 28 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)