Hotărârea nr. 474/2005

Hotărârea 474/2005 - Alocarea sumei de 200.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 elevei Laura Cristea a Liceului de Coregrafie si Artă Dramatică „Octavian Stroia” pentru acoperirea cheltuielilor de studii la Scoala Natională de Balet din Londra, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 200.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 elevei Laura Cristea a Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică “Octavian Stroia” pentru acoperirea cheltuielilor de studii la Școala Națională de Balet din Londra, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 elevei Laura Cristea a Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică “Octavian Stroia” pentru acoperirea cheltuielilor de studii la Școala Națională de Balet din Londra, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa consilierilor Nicoleta Postolache și Ciprian Păun;

Analizând Referatul nr. 36711 din 19.05.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 200.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 elevei Laura Cristea a Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică “Octavian Stroia” pentru acoperirea cheltuielilor de studii la Școala Națională de Balet din Londra, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. °d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 200.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 elevei Laura Cristea a Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică “Octavian Stroia” pentru acoperirea cheltuielilor de studii la Școala Națională de Balet din Londra, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dr. Laszlp Attila


Nr. 474 din 28 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

<7/

Contrasemnează:Secretarul municipiului, \ jr. Mircea Jorj .