Hotărârea nr. 473/2005

Hotărârea 473/2005 - Alocarea sumei de 2.703.825.299 lei de la bugetul local pe anul 2005, pentru organizarea alegerilor generale din anul 2004.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 2.703.825.299 lei de la bugetul local pe anul 2005, pentru organizarea alegerilor generale din 2004.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local, pe anul 2005, a sumei de 2.703.825.299 lei pentru organizarea alegerilor generale turul I și II care a avut loc în anul 2004, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 32038 /443/ 28.04.2005 al Direcției tehnice - Serviciul tehnic prin care se propune alocarea de la bugetul local, pe anul 2005, a sumei de 2.703.825.299 lei pentru lucrările executate în anul 2004, privind organizarea alegerilor generale turul I și II;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 373/2004, privind alegerile generale, art.l 11 alin. 2 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului:

“ Sediul și dotarea Biroului Electoral Central se asigură de Guvern, ale birourilor electorale de circumscripție, de către perfecți și de președinții consiliilor județene, respectiv de primarul general al municipiului București, iar ale oficiilor electorale, precum și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare, de către primar, împreună cu prefecții”;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 alin. 2 lit. d și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrație publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 2.703.825.299 lei de la bugetul local pe anul 2005, privind lucrările executate în octombrie - decembrie 2004 pentru organizarea alegerilor generale în municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția tehnică.

Nr. 473 din 28 iunie 2005


Președinte de ședința Dr. Laszlo/Attila

(Hotararea a fost adoptata cu 22 voturi)