Hotărârea nr. 471/2005

Hotărârea 471/2005 - Repartizarea fondurilor alocate de la Consiliul Judetean pentru Programul „Învătământ si cultură” pe anul 2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

HOTĂRÂRE privind repartizarea fondurilor alocate de la Consiliul Județean pentru Programul "învățământ și cultură” pe anul 2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind repartizarea fondurilor alocate de la Consiliul Județean pentru Programul “învățământ și cultură” pe anul 2005, conform anexei, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 45005 din 13.06.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune repartizarea fondurilor alocate de la Consiliul Județean pentru Programul “învățământ și cultură” pe anul 2005, conform anexei, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul consiliului de specialitate;

Potrivit dispozițiiunilor art. 38 al. 2 lit. “d” și 46 din Eegea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă repartizarea fondurilor alocate de la Consiliul Județean pentru Programul “învățământ și cultură” pe anul 2005, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2, Cu îndeplinirea prevederilor hotărîrii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Președinte de/ședință, Dr. Laszlo Âttila

Nr. 471 din 28 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptata cu 20 voturi)

Contrasemnează: \ Secretarul municipiului, \ Jur. Mircea Jorj^

ANEXA nr. 1 la Hotărârea nr. 471/2005

Programul “învățământ” pe anul 2005

Denumire proiect

Localizare proiect

Solicitant

Suma solicitată

Mii lei

Suma repartizata de C.J.

Suma propusa pentru aprobare

Concursul de fizică “Memorialul Liviu Tătar” organizat de Inspectoratul Școlar Județean în Cluj-Napoca

I. Școlar Județean Cluj

140.000

0

Realizarea capelei școlare la Colegiul Național Pedagogic Gh. Lazăr Cluj-Napoca

Colegiul Național Pedagogic

50.000

50.000.000 lei (5.000 lei grei)

Extindere Liceu Romul Ladea

Liceul Romul Ladea

4.000.000

1.000.000.000

(100.000 lei grei)

Centrală termică internat Grup Școlar Forestier

Grup Școlar Forestier

2.500.000

750.000.000

(75.000 lei grei)

Consolidare pavilion I Grup Școlar Poștă și Telecomunicații

Grup Școlar Poștă și Telecomunicații

4.500.000

800.000.000

(80.000 lei grei)

Consolidare Grup Școlar Economic

Cluj-Napoca

Grup Școlar Economic

6.000.000

3.557.060 mii lei

740.000.000

(74.000 lei grei)

Manifestarea culturală științifica Anul internațional al fizicii la colegiul Colegiul Tehnic Energetic Cluj Napoca

Primăria Cluj Napoca

215.000

0

Sprijin pentru editarea Manualului de chitară pentru începători la Școala de Muzică Sigismund Toduță Cluj Napoca

Primăria Cluj Napoca

18.000

17.060.000

(1.706 lei grei)

Participarea ansamblului folcloric “Doina” al Palatului Copiilor Cluj Napoca la Festivalul Internațional de Folclor Quebec Scene des Enfants du Monde din Canada

Palatul Copiilor

200.000

200.000.000

(20.000 lei grei)

Participare la Concursul Internațional de Informatică AII Star Contest-6 elevi de la Tiberiu Popoviciu Cluj Napoca

Liceul Tiberiu

Popoviciu

264.740

0

TOTAL

17.887.740 mii lei

3.557.060.000

(355.706 lei grei)

ANEXA nr. 2 la Hotărârea nr. 471/2005

Programul “Cultură” pe anul 2005

mii lei

Denumire proiect

Localizare proiect

Solicitant

Suma solicitată

Suma repartizata

Suma propusa pentru aprobare

Tabără de folclor cu ansamblul “Icoane” pentru pregătirea unui spectacol de muzică tradițională românească-Fundația Culturală TerrArmonia

Cluj-Napoca

Fundația TerrArmonia

230.000

575.200 mii lei

200.000.000

(20.000 lei grei)

Mesajul meu antidrog-prin teatru, muzică și sport- Fundația Culturală TerrArmonia

Fundația Culturală

TerrArmonia

125.067

0

Contravaloare chirie la galeria de artă de pe str. luliu Maniu nr. 4

Uniunea Artiștilor Plastici, Filiala Cluj

134.680

135.000.000

(13.500 lei grei)

Festival internațional coral “TARRAGONA-SPANIA” coraia VIVA LA MUZICA

Forul Democratic al Germanilor din România; Centrul Cultural German

325.000

240.200.000

(24.020 lei grei)

TOTAL

814.747 mii

575.200.000

(57.520 lei grei)