Hotărârea nr. 469/2005

Hotărârea 469/2005 - Alocarea sumei de 45.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Societătii Culturale „Avram Iancu” din România, în vederea asigurării transportului la Festivalul din Galitia – Regiunea Carpatică, Polonia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 45.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Societății Culturale „Avram Iancu” din România, în vederea asigurării transportului la Festivalul din Galiția -Regiunea Carpatică, Polonia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Societății Culturale „Avram Iancu” din România, în vederea asigurării transportului la Festivalul din Galiția - Regiunea Carpatică, Polonia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Alexandru Cordoș, Maria Dulcă, Ioan Vușcan și Remus Lăpușan;

Analizând Referatul nr. 44769 din 22.06.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei dc 45.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Societății Culturale „Avram Iancu” din România, în vederea asigurării transportului la Festivalul din Galiția -Regiunea Carpatică, Polonia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. "d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 45.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Societății Culturale „Avram Iancu” din România, în vederea asigurării transportului la Festivalul din Galiția - Regiunea Carpatică, Polonia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Președin' 1 ședință,


Dr. Las2 tila

Nr. 469 din 28 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)