Hotărârea nr. 468/2005

Hotărârea 468/2005 - Alocarea sumei de 150.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Fundatiei Bibliotecare Heltai Gaspar în vederea organizării celei de-a VII-a editii a Festivalului Folcloric International Szent Istvan (Sfântul Stefan), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 150.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Fundației Bibliotecare Heltai Gaspar în vederea organizării celei de-a Vil-a ediții a Festivalului Folcloric Internațional Szent Istvan (Sfântul Ștefan), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Fundației Bibliotecare Heltai Gaspar în vederea organizării celei de-a VII-a ediții a Festivalului Folcloric Internațional Szent Istvan (Sfântul Ștefan), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Alexandru Cordoș, Maria Dulcă, loan Vușcan și Remus Lăpușan;

Analizând Referatul nr. 43803 din 22.06.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 100.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Fundației Bibliotecare Heltai Gaspar în vederea organizării celei de-a VII-a ediții a Festivalului Folcloric Internațional Szent Istvan (Sfântul Ștefan), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 150.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Fundației Bibliotecare Heltai Gaspar în vederea organizării celei de-a VII-a ediții a Festivalului Folcloric Internațional Szent Istvan (Sfântul Ștefan), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.                              s

Președinte de ședință,

Dr. Laszlo Attila

Nr. 468 din 28 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Contrasemnează: