Hotărârea nr. 466/2005

Hotărârea 466/2005 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.44969/ 43 /23.06.2005 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.” " și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism :

34124/5376/02.06.2005 - MENEGOTI IANOS - Extindere locuință cu corp P+E și garaj, str. Scolii nr. 32 33775/5377/02.06.2005- SC IMOBILDATA PROIECT SRL - Sediu firmă D+P+E, str. Kovari nr.97 31340/5378/02.06.2005 - SZEKELY IRMA - Extindere si mansardare locuință, str. C. Brâncuși nr. 58 32545/5379/02.06.2005- BARA CAROL - Extindere imobil, str. T. Moșoiu nr. 38A 32077/5380/02.06.2005- COCAN DAN - Amplasare locuință familială, P+E. str. Câmpului nr. 129 A 35127/5381/02.06.2005- CODREAN DUMITRU-Extindere si mansardare locuință, str. Artelor nr. 33 34523/5382/02.06.2005- MOLDOVAN AUGUSTIN - Extindere construcție existenta și mansardare gang str. Bârc I nr. 16

38549/5383/02.06.2005- NISTOR LIVIU - Extindere garaj auto, str. Fabricii nr. 121 35436/5384/02.06.2005-PALADE FLAVIU - Locuință familială, str. Mărginașă nr. 39 38396/5385/02.06.2005- IONUTIU IOAN MARIUS- Construire balcon închis și deschidere acces direct pe fațada principală, str. Tășnad nr. 19

34952/5386/02.06.2005-JUDE DAN - Locuință familială D+P+M, str. Artelor nr. 32

36386/5388. 36390/5389, 36384/5390, 36388/5394 -ROMTELECOM SA

- Amplasare dulapuri stradale-Cartierele:Gheorgheni, Gruia, Mănăștur, Zorilor

36044/5391/2005 - SC CRONOS SRL - Deschidere acces direct din exterior, str. Matei Corvin nr. 2 30927/5391/2005- MARIS EMIL - Construire balcon închis la parter, str. Mehedinți nr. 1-3 30233/5395/2005- TULAI CORNEL - Extindere si mansardare locuință, str. Clinicilor nr. 42 30894/5396/2005 - OGNEAN LAURENTIU /CURTEAN PAVEL - Amplasare casă de locuit

str. Câmpului nr. 227 E 30429/5402/2005-SC REMAT 1NVEST - Construcții în incintă industrială , str. Cantonului f.n.

31425/5403/2005- URS GHEORGHE - Construire balcoane la parter de bloc și acces direct din exterior

str. Scortarilor nr. 11


31020/5404/2005 -BRA1A M1HAIL - Deschidere acces direct din exterior, str. Albac nr. 16

30553/5405/2005- IDOLEAN IUL1U - Mansardare clădire existentă parter, str. Oltului nr. 71

36002/5406/2005- BOCA CRISTIAN - Amplasare casă de locuit D+P+M, str. Bihorului nr. 4

30219/5407/2005- SZABO MARTIN - Deschidere acces din exterior, str. Donath nr. 23

36740/5412/2005- MESESAN FLORIN - Amplasare locuință familiala . str. Fânatelor f.n.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Dr.LaszIo Attila

Contrasemnează: secretarul municipiului, \ Jr. Mircea JorjNr. 466 din 28 iunie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)