Hotărârea nr. 450/2005

Hotărârea 450/2005 - Alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociatiei Judetene de Box, în vederea organizării Galei Internationale de Box dintre echipele României si Ungariei, în perioada 30 iunie – 4 iulie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Județene de Box, în vederea organizării Galei internaționale de box dintre echipele României și Ungariei, în perioada 30 iunie - 4 iulie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Județene de Box, în vederea organizării Galei internaționale de box dintre echipele României și Ungariei, în perioada 30 iunie - 4 iulie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor Alexandru Cordoș, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Florin Vasile Stamatian;

Analizând Referatul nr. 39230 din 31.05.2005 prin care se propune alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Județene de Box, în vederea organizării Galei internaționale de box dintre echipele României și Ungariei, în perioada 30 iunie - 4 iulie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. *’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Județene de Box, în vederea organizării Galei internaționale de box dintre echipele României și Ungariei. în perioada 30 iunie - 4 iulie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția învățământ, cultură.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dr. Laszlo Attila


Nr. 450 din 21 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptată


cu 26 voturi)


. Contrasemnează: Secretarul municipiului, \ir. Mircea Jorj