Hotărârea nr. 446/2005

Hotărârea 446/2005 - Alocarea sumei de 78.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea proiectului „Săptămâna limbii engleze”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 78.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea proiectului “Săptămâna limbii engleze”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 78.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea celei de a doua ediții “Săptămâna Limbii Engleze”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 553 din 03.06.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 78.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea proiectului “Săptămâna Limbii Engleze”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “d” și “y” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 78.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea celei de a doua ediții a taberei internaționale “Săptămâna Limbii Engleze”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Președinte de ședință, Dr. Laszlo Attila

Nr. 446 din 21 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 de voturi)