Hotărârea nr. 398/2005

Hotărârea 398/2005 - Alocarea sumei de 100.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Casei de Cultură a Studentilor pentru deplasarea Ansamblului Folcloric Studentesc „Mărtisorul” în Springville, Utah, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 100.000.000 de lei de lei de la bugetul local pe anul 2005 Casei de Cultură a Studenților pentru deplasarea Ansamblului folcloric studențesc ,,Mărțișorul” în Springville, Utah, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000.000 de lei de lei de la bugetul local pe anul 2005 Casei de Cultură a Studenților pentru deplasarea Ansamblului folcloric studențesc „Mărțișorul” în Springville, Utah, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 23210/27.04.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 100.000.000 de lei de lei de la bugetul local pe anul 2005 Casei de Cultură a Studenților pentru deplasarea Ansamblului folcloric studențesc „Mărțișorul” în Springville, Utah, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de de 100.000.000 de lei de lei de la bugetul local pe anul 2005 Casei de Cultură a Studenților pentru deplasarea Ansamblului folcloric studențesc „Mărțișorul” în Springville, Utah, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură, și Direcția economică.

Președinte de Ședință, Dr. LaszkrAttilaNr. 398 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)