Hotărârea nr. 396/2005

Hotărârea 396/2005 - Alocarea sumei de 7.000.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru S.C.S. Clubul de Fotbal CFR Ecomax Cluj SA, în vederea sustinerii participării la competitia oficială „Cupa Uefa Intertoto”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 7.000.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru S.C.S. Clubul de Fotbal CFR ECOMAX Cluj S.A. în vederea susținerii participării la competiția oficială „CUPA UEFA INTERTOTO”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru S.C.S. Clubul de Fotbal CFR ECOMAX Cluj S.A. în vederea susținerii participării la competiția oficială „CUPA UEFA INTERTOTO”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37788 din 24.05.2005 prin care se propune alocarea sumei de 7.000.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru S.C.S. Clubul de Fotbal CFR ECOMAX Cluj S.A. în vederea susținerii participării la competiția oficială „CUPA UEFA INTERTOTO”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 7.000.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru S.C.S. Clubul de Fotbal CFR ECOMAX Cluj S.A. în vederea susținerii participării la competiția oficială „CUPA UEFA INTERTOTO”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția învățământ, cultură.

PREȘF             )INȚĂ,Nr. 396 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi)

Contrasemnează:


Secretarul municipiului,

jr. Mircea Jorj^J ~-