Hotărârea nr. 384/2005

Hotărârea 384/2005 - Alocarea sumei de 3.400.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 unitătilor de învătământ de pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru organizarea unor activităti educative, cultural-artistice, activităti sportive, editare de publicatii si acordarea de premii, pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 3.400.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 unităților de învățământ de pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru organizarea unor activități educative, cultural-artistice, activități sportive, editare de publicații și acordarea de premii, pentru perioada 1 iunie - 31 decembrie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 3.400.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 unităților de învățământ de pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru organizarea unor activități educative, cultural-artistice, activități sportive, editare de publicații și acordarea de premii, pentru perioada 1 iunie-31 decembrie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Cătană Adrian, Chioran Liviu Ioan, Cordoș Alexandru, Dimitriu Ștefan Florea, Dulcă Maria, Fekete Emoke, Florea Ioan Horea, Irsaz Miklos, Laszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Molnos Lajos, Morariu Radu, Nistor Ioan Silviu, Palfi Carol, Păun Ciprian Adrian, Pântea Petru Iacob, Petric Mircea Cosmin, Pop Eugen, Pop Ioan, Postolache Nicoleta, Pușcaș Teodor Radu, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Stamatian Vasile Florin, Tișe Alin Păunei, Turdcan Ovidiu Laurean și Vușcan Gheorghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 37431 din 26.05.2005 al consilierului Molnos Lajos prin care se propune alocarea sumei de 3.400.000.000 de lei de Ia bugetul local pe anul 2005 unităților de învățământ de pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru organizarea unor activități educative, cultural-artistice, activități sportive, editare de publicații și acordarea de premii, pentru perioada 1 iunie - 31 decembrie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. L Se aprobă alocarea sumei de 3.400.000.000 de lei de Ia bugetul local pe anul 2005 unităților de învățământ de pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru organizarea unor activități educative, cultural-artistice, activități sportive, editare de publicații și acordarea de premii, pentru perioada 1 iunie - 31 decembrie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Nr. 384 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszkț/Attila Contrasemnează:

Secretarul municipiului, \ ir. Mircea Jori

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 384/2005


Nr. crt.

DENUMIRE UNITATE ȘCOLARĂ

SUMA

1.

Școala “Ioan Bob”

40.000.000 lei

2.

Școala “Emil Isac”

25.000.000 lei

3.

Școala nr. 9

20.000.000 lei

4.

Liceul Waldorf

25.000.000 lei

5.

Liceul Teoretic Reformat

50.000.000 lei

6.

Școala “Nicolae Iorga”

35.000.000 lei

7.

Școala “Ioan Lupaș”

30.000.000 lei

8.

Școala “Octavian Goga”

40.000.000 lei

9.

Școala de Muzică “Augustin Bena”

25.000.000 lei

10.

Școala nr. 20

25.000.000 lei

11.

Școala “Simion Bărnuțiu”

35.000.000 lei

12.

Școala nr. 22

25.000.000 lei

13.

Școala nr. 27

15.000.000 lei

14.

Școala “Ion Creangă”

40.000.000 lei

15.

Școala nr. 21

40.000.000 lei

16.

Liceul Teoretic “Eugen Pora”

35.000.000 lei

17.

Școala nr. 6

25.000.000 lei

18.

Școala “Liviu Rebreanu”

45.000.000 lei

19.

Școala nr. 3

35.000.000 lei

20.

Liceul Teoretic “Lucian Blaga”

75.000.000 lei

21.

Școala “Nicolae Titulescu”

45.000.000 lei

22.

Școala “Constantin Brâncuși”

35.000.000 lei

23.

Școala “Ion Agârbiceanu”

40.000.000 lei

24.

Școala “David Prodan”

40.000.000 lei

25.

Școala nr. 12

30.000.000 lei

26.

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică “O. Stroia”

45.000.000 lei

27.

Colegiul Național “Gcorge Barițiu”

50.000.000 lei

28.

Liceul de Arte Plastice “Romul Ladea”

50.000.000 lei

29.

Grup Școlar de Chimie Industrială “Terapia”

30.000.000 lei

30.

Grup Școlar Forestier

30.000.000 lei

31.

Școala “Horea”

40.000.000 lei

32.

Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”

100.000.000 lei

33.

Colegiul Național “Emil Racoviță”

75.000.000 lei

34.

Liceul Teoretic “Apaczai Csere Janos”

75.000.000 lei

35.

Seminarul Teologic Liceal Român-Unit “I. Micu Klein”

50.000.000 lei

36.

Liceul de Muzică “Sigismund Toduță”

50.000.000 lei

37.

Grup Școlar Electrotehnic “Edmond Nicolau”

35.000.000 lei

38.

Liceul Teologic Adventist “Maranatha”

20.000.000 lei

39.

Grup Școlar Industrie Ușoară “Clujana”

40.000.000 lei

40.

Colegiul Economic “Dr. Iulian Pop”

40.000.000 lei

41.

Grup Școlar Material Rulant “Unirea”

50.000.000 lei

42.

Colegiul Tehnic de Construcții “Anghcl Saligny”

70.000.000 lei

43.

Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania”

50.000.000 lei

44.

Grup Școlar Tehnofrig

50.000.000 lei

45.

Colegiul Tehnic “Energetic”

45.000.000 lei

46.

Grup Școlar “Aurel Vlaicu”

50.000.000 lei

47.

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Raluca Ripan”

50.000.000 lei

48.

Grup Școlar Agricol “Alexandru Borza”

50.000.000 lei

49.

Seminarul Teologic Liceal Ortodox

50.000.000 lei

50.

Liceul Teoretic “Ghcorghe Șincai”

75.000.000 lei

51.

Colegiul Național “George Coșbuc”

115.000.000 lei

52.

Grup Școlar “Victor Babcș”

45.000.000 lei

53.

Liceul Teologic Baptist “ Emanuel”

25.000.000 lei

54.

Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”

75.000.000 lei

55.

Liceul de Informatică “Tiberiu Popoviciu”

75.000.000 lei

56.

Școala nr. 10

30.000.000 lei

57.

Liceul Teoretic “Brassai Samuel”

100.000.000 lei

58.

Liceul Teologic Romano-Catolic

45.000.000 lei

59.

Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”

125.000.000 lei

60.

Liceul Teoretic “Avram lancu”

95.000.000 lei

61.

Școala “Alexandru Vaida-Voevod”

60.000.000 lei

62.

Liceul Teoretic “Bathory Istvan”

90.000.000 lei

63.

Școala Specială nr. 1

25.000.000 lei

64.

Școala Specială nr. 1 pentru Surzi

25.000.000 lei

65.

Școala Specială nr. 2 pentru Surzi

25.000.000 lei

66.

Școala Specială - Centrul de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată

25.000.000 lei

67.

Grup Școlar de Arte și Meserii “Spiru Haret”

25.000.000 lei

68.

Liceul pentru Deficienți de Vedere

25.000.000 lei

69.

Școala Profesională Specială

25.000.000 lei

70.

Colegiul Național Pedagogic “Gheorghe Lazăr”

75.000.000 lei

71.

Colegiul Tehnic de Comunicații “Augustin Maior”

50.000.000 lei

72.

Liceul Teologic Unitarian

50.000.000 lei

73.

Școala Specială “Transilvania”

25.000.000 lei

TOTAL

3.400.000.000 Ici

Notă: Total pag. 1= 805.000.000 de lei, Total pag. 2= 1.500.000.000 de lei, Total pag. 3=7.095.000.000 Ici TOTAL GENERAL: 3.400.000.000 dc Ici