Hotărârea nr. 383/2005

Hotărârea 383/2005 - Alocarea sumei de 15.000.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, in vederea continuării lucrărilor de constructie si renovare, în perioada ianuarie-decembrie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 15.000.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, în vederea continuării lucrărilor de construcție și renovare, în perioada ianuarie-decembrie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, în vederea continuării lucrărilor de construcție și renovare, în perioada ianuarie-decembrie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Cătană Adrian, Chioran Liviu Ioan, Cordoș Alexandru, Dimitriu Ștefan Florea, Dulcă Maria, Fekete Emoke, Florea Ioan Horea, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Molnos Lajos, Morariu Radu, Nistor Ioan Silviu, Palfi Carol, Păun Ciprian Adrian, Pântca Petru Iacob, Petric Mircea Cosmin, Pop Eugen, Pop Ioan, Postolache Nicoleta, Pușcaș Teodor Radu, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Stamatian Vasile Florin, Tișe Alin Păunei, Turdean Ovidiu Laurean și Vușcan Gheorghe Ioan;

Analizând Referatul prin care se propune alocarea sumei de 15.000.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, în vederea continuării lucrărilor de construcție și renovare, în perioada ianuarie-decembrie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea suinei de 15.000.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 cultelor religioase după cum urmează: ortodocși - 9.141.500.000 de lei; greco-catolici -1.000.000.000 de lei; romano-catolici - 1.000.000.000 de lei; reformați - 1.950.000.000 de lei; unitarieni - 350.000.000 de lei; luthcrani - 80.000.000 de lei; cultul mozaic - 80.000.000 de lei; alte culte - 1.398.500.000 de lei din care: franciscani - 500.000.000 lei, în vederea reparării sălii de repetiții a Liceului de muzică „Sigismund Toduță”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția economică și Direcția învățământ, cultură.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo Attila 7

Nr. 383 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)