Hotărârea nr. 373/2005

Hotărârea 373/2005 - Prelungirea contractului de asociere nr. 114/10.05.2000, pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 5.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de asociere nr.l 14/10.05.2000, pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr.5.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr.l 14/10.05.2000, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr.5, detinut de SC EUROMYM IMPORT-EXPORT SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Florea, Florin Stamatian, Petric Mircea, Ștefan Dimitriu, Palfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1019 din 26.05.2005, al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr.l 14/10.05.2000, detinut de SC EUROMYM IMPORT-EXPORT SRL. privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr.5, în suprafață de 68,04 mp.;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “x” și art. 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea contractului de asociere nr. 114/10.05.2000, detinut de SC EUROMYM IMPORT-EXPORT SRL, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr.5, în suprafață de 68,04 mp., cu o cota de asociere de 28.000.0000 (2800 leu greu) lei/luna indexabila cu rata inflației, avand destinația de magazin nealimentar si depozit;

ART.2 - Termenul asocierii este până la vanzarea spațiului in baza Legii 550/2002, dar nu mai mult de 2 ani cu începere de la 12.04.2005 pana la 11.04.2007.

ART.4 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economica.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Dr. Laszlo Attila

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul municipiului

' Jr. Mircea Jorj

Nr. 373 din 31.05.2005 (Hotararea a fost adoptata cu 26 voturi)