Hotărârea nr. 368/2005

Hotărârea 368/2005 - Alocarea sumei de 100.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Societătii Române de Angiologie si Chirurgie Vasculară în vederea organizării celui de-al 6-lea Congres National de Angiologie si Chirurgie Vasculară cu participare internatională, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

I-IOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 100.000.000 lei de la bugetul local pc anul 2005 Societății Române de Angiologie și Chirurgie Vasculară în vederea organizării celui de-al 6-lea Congres Național de Angiologie și Chirurgie Vasculară cu participare internațională, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Societății Române de Angiologie și Chirurgie Vasculară în vederea organizării celui deal 6-lca Congres Național de Angiologie și Chirurgie Vasculară cu participare internațională, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa consilierilor: Ștefan Florea Dimitriu, Ioan gheorghe Vușcan, Maria Dulcă, Remus Gabriel Lăpușan,și Alexandru Cordoș;

Analizând Referatul nr. 36496 din 19.05.2005 al consilierilor locali prin care se propune alocarea sumei de 100.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Societății Române de Angiologie și Chirurgie Vasculară în vederea organizării celui de-al 6-lea Congres Național de Angiologie și Chirurgie Vasculară cu participare internațională, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. 4,d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 100.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Societății Române de Angiologie și Chirurgie Vasculară în vederea organizării celui de-al 6-lea Congres Național de Angiologie și Chirurgie Vasculară cu participare internațională, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Contrasemnează: ecretarul municipiului, \ir. Mircea

Nr. 368 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)