Hotărârea nr. 365/2005

Hotărârea 365/2005 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.