Hotărârea nr. 359/2005

Hotărârea 359/2005 - Aprobarea P.U.D. Locuintă familială, str. Cocorilor nr. 46A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Locuință familială Strada Cocorilor nr. 46.A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Locuință familială pe strada Cocorilor nr. 46.A, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 35794/431/17.05.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Locuință familială pe strada Cocorilor nr. 46.A, beneficiari Sandor Cristian și Kertes Ianos Levente;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 8622/5007 din 17.02.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuință familială pe strada Cocorilor nr. 46.A, beneficiari Sandor Cristian și Kertes Ianos Levente prin care se reglementează amplasarea construcției, accesul printr-o alee înfundată și regimul de înălțime P+M, P.O.T. max. = 12,54%, C.U.T. max. 0,17 ADC, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 8622/5007 din 17.02.2005.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DȘ ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo Attila


Nr. 359 din 31 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)