Hotărârea nr. 35/2005

Hotărârea 35/2005 - Repartizarea consilierilor în consiliile de administrare ale scolilor si grădinitelor din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind repartizarea consilierilor în consiliile de administrație ale școlilor și grădinițelor din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind repartizarea consilierilor în consiliile de administrație ale școlilor și grădinițelor din municipiul Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Adrian Cătană, liviu Ioan Chioran, Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Fekete Emoke, Ioan Floria Florea, Insay Miklos, Laszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Ioan Silviu Nistor, Palfi Carol, Ciprian Adrian Păun, Petru Iacob Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, Ioan Pop, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Alin Păunei Tișe, Ovidiu Laurean Turdean și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 5062 din 24 ianuarie 2005 al Biroului Relații Consiliul local, prin care se propune repartizarea consilierilor în consiliile de administrație ale școlilor și grădinițelor din municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 84/1995, Legea învățământului, modificată și completată precum și ale art. 4 din Normele metodologice pentru finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

Ținând cont de Adresa nr. 183/13.01.2005 a Inspectoratului Școlar Județean Cluj; în urma dezbaterilor care au avui loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic - Se aprobă repartizarea consilierilor în consiliile de administrație ale școlilor și grădinițelor din municipiuil Cluj-Napoca, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Nr.35 din 22 februarie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 35 /2005


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Tabel nominal cu consilierii desemnați în Consiliile de Administarție ale Școlilor din municipiul Cluj-Napoca.


Nr.

crt..

Numele și prenumele consilierului desemnat

Denumirea școlii și adresa

Observații

1.

Cătană Adrian

 • 1.  Liceul Teoretic “Eugen Pora’’ (fostă nr. 11); str. Mogoșoaia nr.6, tel: 459702.

 • 2.  Școala Generală nr.6; aleea Meziad nr. 4, tel: 452084.

 • 3.  Școala “Liviu Rebreanu” (fostă nr. 23); str. Moldoveanu nr. 1; tel 459255. tel/fax 423662.

2.

Chioran Liviu Ioan

 • 1.  Seminarul Teologic Liceal Român-Unit “I.Micu Klein”; str. Moților nr. 26; tel/fax: 599525.

 • 2.  Școala nr. 21; str. Gr. Alexandrescu nr. 16; tel 452093.

 • 3.  Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”; str. Al. Vlahuță nr. 12-14; tel: 580615, tel/fax 585965.

3.

Cordoș Alexandru

 • 1.  Grup Școlar de Chimic Industrială “Terapia”; str. Decebal nr. 41; tel/fax 530507; str. Horea nr. 52; tel/fax 530507; str. Deltei nr. 5; tel 532324.

 • 2.  Liceul de Coregrafie și Atră Dramatică “Octavian Stroia”; str. Calea Turzii nr. 2 sau str. Moților nr. 5-7; tel 593835, tel/fax 596018.

 • 3. Grup Școlar Industrie Ușoară “Clujana”; str. Taberei nr. 3; tel 562588. tel/fax 425775.

4.

Dimitriu Ștefan Florea

 • 1.  Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”; str. Constanța nr.6; tel 432518, tel/fax 432520.’

 • 2.  Liceul Teoretic”Avram Iancu”; str. Onisifor Ghibu nr. 25; tel 596028, tel/fax 598424.

 • 3. Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”; B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96; tel 595059, tel/fax 596771.

5.

Dulcă Maria

1. Școala nr. 22; str. S. Albini nr. 91; tel/fax 545886, 409913.

X v* * V ' • 2.  Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Raluca Ripan”; str. Bistriței nr. 21; tel/fax 442512, tel 544000.

 • 3. Grădinița Gheorgheni.....

6.

Fckete Emoke

 • 1.  Școala nr. 20; str. Arinilor nr. 9; tel 561236, fax 426071.

 • 2. Colegiul Național Pedagogic “Gheorghe Lazăr”; str. Al. Vaida Voievod nr. 55; tel/fax 414494.

 • 3.  Școala nr. 3; str. Retezat nr. 4; tel 565238, fax 429992.

7.

Florea Ioan lloria

 • 1.  Școala “Simion Bărnuțiu”; str. Dorobanților nr. 72; tel/fax 410167,412589.

 • 2.  Grup Școlar Industrial Tehnofrig; str. Maramureșului nr. 165/A; tel/fax 435504, 435503.

 • 3.  Școala specială “Transilvania” str. Principală nr. 565. corn. Baciu, jud. Cluj; tel 260612

8.

Irsaz Miklos

 • 1.  Școala “Nicolae Titulescu”; aleea Herculane nr. 1; tel/fax 418240.

 • 2.  Liceul Teoretic “Lucian Blaga”; str. Băișoarei nr. 2-4; tel 546627, tel/fax 544616.

 • 3.  Școala nr. 9; Calea Baciului nr. 18; tel 435114

9.

Laszlo Attila

 • 1.  Liceul Teoretic “Bathory Istvan”; str. M. Kogălniceanu nr. 2; tel/fax 597280.

 • 2.  Școala specială nr. 2 Pentru Surzi; str. Gruia nr. 51; tel/fax 432086.

 • 3.  Școala nr. 27; str. 11 Octombrie nr. 3; tel 432323.

10.

Lăpușan Remus Gabriel

 • 1.  Școala “Ion Agârbicianu”; str. Grădinarilor nr 1; tel/fax 446556.

 • 2. Grup Școlar “Aurel Vlaicu”; B-dul Muncii nr. 199-201; tel 415117, tel/fax 415119.

 • 3. Grup Școlar Material Rulant “Unirea”; str. Paris nr. 60; tel 534294, tel/fax 532115.

/ O'

11.

Molnos Lajos

1. Liceul Waldorf; str. Comeliu Coposu nr. 20; tel 534720, fax 409667.

 • 2. Liceul Teoretic “Brassai Samuel”; B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9; tel/fax 596159.

 • 3. Liceul Teologic Unitarian “Janos Zsigmond”; B-dul 21 decembrie 1989 nr. 9; tel 593236.

12.

Morariu Radu

 • 1.  Colegiul Tehnic de Construcții “Anghel Saligny”; B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130; tel 430942, tel/fax 430938.

 • 2.  Școala nr. 12; str. Traian Vuia nr. 76; tel/fax 416137.

 • 3.  Școala “David Prodan” (fostă nr. 28); str. Meseriilor nr. 20; tel 437428, tel/fax 437857.

13.

Nistor Ioan Silviu

 • 1.  Școala “Ion Creangă” (fostă nr. 17); str. Peana nr. 2-4; tel/fax 426827.

 • 2. Colegiul Național “George Barițiu”; str. Emil Isac nr.10; tel 591198, tel/fax 592950.

 • 3. Colegiul Tehnic de Comunicații “Augustin Maior”; str. Moților nr. 78-80; tel 594995, tel/fax 597071.

14.

Palfi Carol

 • 1.  Școala “Constantin Brâncuși”; str. Horticultorilor nr. 1; tel/fax 542396.

 • 2. Școala de Muzică “Augustin Bena”; str. Horea nr. 19/B; tel/fax 434046.

 • 3. Liceul Teoretic “Apaczay Csere Janos”; str. I.C. Brătianu nr. 26; tel/fax 597251,594531.

15.

Păun Ciprian Adrian

 • 1.  Școala cu clasele I-VIII Baciu; str. Principală nr 292 corn. Baciu, jud. Cluj; tel 260614.

 • 2. . Liceul de Muzică “Sigismund Toduță”; str. V.Dcleu nr. 2; tel/fax 594807.

16.

Pântea Petru Iacob

 • 1.  Colegiul Tehnic Energetic; str. Pascaly nr. 2-4; tel/fax 449527, fax 547 227.

 • 2. Colegiul Economic “Dr. Iulian Pop” str. Emil Isac nr. 19; tel 592081, tel/fax 592336.

 • 3. Colegiul Tehnic de Transporturi

* /1—xk“Transilvania”; str. Bistriței nr. 21; tel/fax 449645. fax 449644.

17.

Petric Mircea Cosmin

 • 1.  Școala “Emil Isac”; str. G.Bruno nr. 46; tel 435256.

 • 2. Grup Școlar Agricol “Alexandru Borza”; str. Al.Vaida-Voievod nr. 57; tel 541288, tel/fax 552714.

 • 3.  Grup Școlar “Victor Babeș”; str. 21 decembrie nr. 7; tel 598542, tel/fax 595448.

18.

Pop Eugen

 • 1.  Școala “Ioan Lupaș” (fostă nr.4); str. Mănăștur nr.22-24; tel/fax 452276.

 • 2.  Liceul de Arte Plastice “R. Ladea”; Calea Dorobanților nr. 56; tel 593006, tel/fax 431449.

 • 3. Grup Școlar Electrotehnic “Edmond Nicolau”; str. Câmpului nr II/2; tel 425063, tel/fax 425064.

19.

Pop Ioan

 • 1.  Școala Postliceală Sanitară Baptistă; str. Ospătăriei nr. 10, tel 424038. tel/fax 425051.

 • 2.  Liceul Teologic Baptist “Emanuel”; str. 11 Octombrie nr. 3 (cartier Gruia); tel/fax 433582.

 • 3.  Liceul Teologic Adventist “Maranatha”; str. Câmpului II/2; tel/fax 567698.

20,

Postolache Nicoleta

 • 1.  Școala “Al. Vaida-Voievod”; str. Oltului nr. 83; tel/fax 442888.

 • 2.  Școala specială nr. 1; str. George Coșbuc nr. 1; tel/fax 431560, 595398.

 • 3. Grup Școlar de Atre și Meserii “Spiru Haret” al Cooperativei Meșteșugărești; str. Al.Vaida Voievod nr. 55/A; tel/fax 414992, tel 414974.

21.

Pușcaș Teodor Radu

 • 1.  Școala “Octavian Goga” (fostă nr.29); str. Peana nr. 16; tel 425146, tel/fax 425087.

 • 2. Liceul Teoretic “Gheorghe Șincai”; str. Avram Iancu nr. 3; tel 592873, tel/fax 592951.

 • 3.  Școala profesională Specială; str.

Fabricii de Zahăr nr. 51; tel        /444877, 444885.

22.

Sandu Mihai

 • 1.  Grup Școlar Forestier; str. Horea nr. 51; tel/fax 434743.

 • 2.  Școala nr.10; str. Zorilor nr. 27; tel 438147, tel/fax 438795.

 • 3.  Școala “Nicolae Iorga” (fosta nr. 13); str. Războieni nr. 67; tel/fax 439518, fax 436281.

23.

Somogyi Gyula

 • 1.  Liceul Teoretic Reformat; str. M, Kogalniceanu nr. 16; tel/fax 430653.

 • 2. Liceul Teologic Romano-Catolic; str. M.Kogălniceanu nr. 2, tel/fax 597280.

 • 3.  Școala Horea; str Horea nr. 19/A; tel 433980, tel/fax 432160.

24.

Stamatian Vasile Florin

 • 1.  Școala “Ioan Bob”; (fostă nr 1), str. Episcop Ioan Bob nr. 10; tel 591407, tel/fax 598754.

 • 2.  Școala Sanitară Postliceală; str. 21 Decembrie nr. 7; tel 598542, tel/fax 595448.

25.

Tișe Alin Păunei

 • 1.  Seminarul Teologic Liceal Ortodox; P-ța Avram Iancu nr. 18; tel 431002, tel/fax 431005, fax 594396.

 • 2.  Liceul pentru Deficienți de vedere; Calea Dorobanților nr. 31; tel/fax 431346.

 • 3.  Școala Specială - Centru de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată; str. București nr. 32; tel/fax 432431.

26.

Turdean Ovidiu Laurean

 • 1.  Liceul de Informatică “Tiberiu Popoviciu”; Calea Turzii nr. 140-142; tel 438024, tel/fax 438035.

 • 2.  Școala Specială nr. 1 Pentru Surzi; Calea Dorobanților nr. 40; tel/fax 431460, fax 430149.

27.

Vușcan Gheorghe Ioan

 • 1. Colegiul Național “George Coșbuc”; str. Avram Iancu nr. 70-72; tel/fax 598040.

 • 2. Colegiul Național “Emil Racoviță”; str. M. Kogălniceanu nr. 9-11; tel 591825, tel/fax 431928.

/ *

-------/ 1