Hotărârea nr. 330/2005

Hotărârea 330/2005 - Conferirea titlului de „Cetătean de Onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului prof. univ. dr. Desideriu Maros.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului academician prof. univ. dr. doc.ing. Desideriu MAROS

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului academician prof. univ. dr. doc.ing. Desideriu MAROS - proiect din inițiativa primarului și a consilierului Palfi Carol;

Analizând Referatul nr.28395 din 9. 05.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune conferirea titlului de ” Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului academician prof. univ. dr. doc. ing. Desideriu MAROS;

Reținând raportul comisiei de validare în urma votului secret exprimat;

Luând în considerare curriculum vitae al domnului academician prof. univ. dr. doc. ing. Desideriu MAROS, recomandările prezentate și faptul că domnia sa a contribuit la dezvoltarea învățământului universitar clujean, la promovarea tehnicii și cercetării științifice, pe plan național și internațional;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 lit. ‘’v” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. Se conferă titlul de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului academician prof. univ. dr. doc.ing. Desideriu MAROS.

Nr.330 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


Contrasemnează:

Secretarul municipiului, Jr. Mircea JORJ