Hotărârea nr. 329/2005

Hotărârea 329/2005 - Alocarea sumei de 746.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea Festivalului de Teatru Man. In. Fest si editarea revistei Man. In. Fest, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 746.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea Festivalului Internațional de Teatru Man. In. Fest și editarea revistei Man. in. Fest, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 746.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea Festivalului Internațional de Teatru Man. In. Fest și editarea revistei Man. in. Fest, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr.11798 din 21.03.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 746.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea Festivalului Internațional de Teatru Man. In. Fest și editarea revistei Man. in. Fest, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 746.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea Festivalului Internațional de Teatru Man. In. Fest și editarea revistei Man. in. Fest, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.Nr. 329 din 12 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)