Hotărârea nr. 328/2005

Hotărârea 328/2005 - Alocarea sumei de 180.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociatiei Board of European Students of Technology (BEST) pentru organizatra celei de-a XI-a editii a târgului de fortă de muncă pentru studentii si absolventii „Jobshop”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 180.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Board of European Students of Technology (BEST) pentru organizarea celei de-a Xl-a ediții a târgului de forță de muncă pentru studenți și absolvenți “JOBSHOP”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 180.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Board of European Students of Technology (BEST) pentru organizarea celei de-a Xl-a ediții a târgului de forță de muncă pentru studenți și absolvenți “JOBSHOP”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 27805 din 12.04.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 180.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Board of European Students of Technology (BEST) pentru organizarea celei de-a Xl-a ediții a târgului de forță de muncă pentru studenți și absolvenți “JOBSHOP”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. 4,d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 180.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Board of European Students of Technology (BEST) pentru organizarea celei de-a Xl-a ediții a târgului de forță de muncă pentru studenți și absolvenți “JOBSHOP”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.


PREȘEDINTE DȚ ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo Attila

V/

Contrasemnează: ■Șecretarul municipiului,

Nr. 328 din 10 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)