Hotărârea nr. 326/2005

Hotărârea 326/2005 - Alocarea sumei de 1.000.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru reconstituirea unor case de locuit din judetul Timis, în urma inundatiilor care au avut loc, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1.000.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005, pentru reconstruirea unor case de locuit din județul Timiș, în urma inundațiilor care au avut loc, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000.000 Iei de la bugetul local pe anul 2005, pentru reconstruirea unor case de locuit din județul Timiș, în urma inundațiilor care au avut loc, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor: Adrian Cătană, Liviu Ioan Chioran, Alexandru Cordoș, Ștefan Florea Dimitriu, Maria Dulcă, Fekete Emoke, Horea Ioan Florea, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Ioan Silviu Nistor, Palfi Carol, Ciprian Adrian Păun Radu, Petru Iacob Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, Ioan Pop, Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Alin Păunei Tișe, Ovidiu Laurea Turdean și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 33898 din 10 mai 2005 al Biroului Relații Consiliul local, prin care se propune alocarea sumei de 500.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005, pentru reconstruirea unor case de locuit din județul Timiș, în urma inundațiilor care au avut loc, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38   al.2   lit “d” și 46 din Legea nr.215/2001 a

administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă alocarea sumei de 1.000.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005, pentru reconstruirea unor case de locuit din județul Timiș, în urma inundațiilor care au avut loc, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Beneficiarii vor fi stabiliți de către autoritățile locale ale județului Timiș.


Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

- p,         Președinte de ședință,

Dr. LASZLO Attila

Nr. 326 din 10 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi). Contrasemnează: 'Șecretarul municipiului,

Jr. Mircea JORJ