Hotărârea nr. 323/2005

Hotărârea 323/2005 - Alocarea sumei de 60.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru editarea volumului Facultatea de Medicină. Scoală Medicală Clujeană si spitalele din Cluj-Napoca de dr. Florea marin, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 60.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru editarea volumului Facultatea de Medicină. Școala Medicală Clujeană și spitalele din Cluj-Napoca de dr. Florea Marin, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind sumei de 60.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru editarea volumului Facultatea de Medicină. Școala Medicală Clujeană și spitalele din Cluj-Napoca de dr. Florea Marin, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.1671 din 13.03. 2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 60.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru editarea volumului Facultatea de Medicină. Școala Medicală Clujeană și spitalele din Cluj-Napoca de dr. Florea Marin, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 60.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru editarea volumului Facultatea de Medicină. Școala Medicală Clujeană și spitalele din Cluj-Napoca de dr. Florea Marin, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.


Președinte de ședință, Dr. Laszlo Attila

Nr.323 din 10 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Contrasemnează:

lecretarul municipiului,