Hotărârea nr. 319/2005

Hotărârea 319/2005 - Alocarea sumei de 700 de milioane de lei de la bugetul local pe anul 2005 Consortiului Organizatiilor Studentesti Cluj-Napoca pentru organizarea celei de-a treia editii a „Lunii Studentului Clujean”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 700 de milioane de lei de la bugetul local pe anul 2005 Consorțiului Organizațiilor Studențești Cluj-Napoca pentru organizarea celei de-a treia ediții a “Lunii Studentului Clujean”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 700 de milioane de lei de la bugetul local pe anul 2005 Consorțiului Organizațiilor Studențești Cluj-Napoca pentru organizarea celei de-a treia ediții a “Lunii Studentului Clujean”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 23369 din 28.04.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 700 de milioane de lei de la bugetul local pe anul 2005 Consorțiului Organizațiilor Studențești Cluj-Napoca pentru organizarea celei de-a treia ediții a “Lunii Studentului Clujean”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. 4,d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 700 de milioane de lei de la bugetul local pe anul 2005 Consorțiului Organizațiilor Studențești Cluj-Napoca pentru organizarea celei de-a treia ediții a “Lunii Studentului Clujean”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.


Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

\ir. Mircea Jorj^

Nr. 319 din 10 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)