Hotărârea nr. 283/2005

Hotărârea 283/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 161/2004 cu privire la alocarea sumei de 1 miliard lei din bugetul local pe anul 2005 Spitalului clinic de copii pentru finalizarea lucrărilor de amenajare a Centrului pentru copii drogati si a Sectiei pentru copii cu deficiente psihice.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 161/2004 cu privire la alocarea sumei de 1 miliard lei din bugetul local pe anul 2005 Spitalului clinic de copii pentru finalizarea lucrărilor de amenajare a Centrului pentru copii drogați și a Secției pentru copii cu deficiențe

psihice

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1.789.001.947 lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului clinic de copii pentru finalizarea lucrărilor de amenajare a Centrului pentru copii drogați și a Secției pentru copii cu deficiențe psihice - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.31629din 27.04.2005 al Direcției tehnice prin care se propune alocarea sumei de 1.789.001.947 lei din bugetul local pe anul 2005 Spitalului clinic de copii pentru finalizarea lucrărilor de amenajare a Centrului pentru copii drogați și a Secției pentru copii cu deficiențe psihice

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 38, al.2 lit. “d“ si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se modifică articolul 1 din Hotărârea nr. 161/2004 și va avea următorul cuprins:

“Art.l - Se aprobă alocarea sumei de 1 miliard lei din bugetul local pe anul 2005 Spitalului clinic de copii pentru finalizarea lucrărilor de amenajare a Centrului pentru copii drogați și a Secției pentru copii cu deficiențe psihice din municipiul Cluj-Napoca.”

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

președinte; de ședință ,


Dr.Laszlo Attila


Nr.283 din 10 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

r.Mircea lori