Hotărârea nr. 280/2005

Hotărârea 280/2005 - Alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociatiei pentru Europa Unită pentru organizarea Concestului Extraordinar al Filarmonicii si Corului de Stat Cluj cu ocazia Zilei de 9 Mai, Ziua Europei, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației pentru Europa Unită pentru organizarea Concertului Extraordinar al Filarmonicii și Corului de Stat Cluj cu ocazia Zilei de 9 Mai, Ziua Europei, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației pentru Europa Unită pentru organizarea Concertului Extraordinar al Filarmonicii și Corului de Stat Cluj cu ocazia ZzZez de 9 Mai, Ziua Europei, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr.22823/30.03.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației pentru Europa Unită pentru organizarea Concertului Extraordinar al Filarmonicii și Corului de Stat Cluj cu ocazia Zilei de 9 Mai, Ziua Europei, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației pentru Europa Unită pentru organizarea Concertului Extraordinar al Filarmonicii și Corului de Stat Cluj cu ocazia Zilei de 9 Mai, Ziua Europei, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dr. Laszlo A.ttiia


Nr. 280 din 19 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată

Contrasemnează:


cu 27 voturi)

Sedrctarul municipiului, \ir. Mircea Jori