Hotărârea nr. 276/2005

Hotărârea 276/2005 - Aprobarea preturilor si tarifelor la energia termică livrată păpolatiei pentru Regia Autonomă de termoficare Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețurilor și tarifelor la energia termică livrată populației pentru Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca, întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la energia termică livrată populației pentru Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 23793 din 14.04.2005 al Direcției economice prin care se propune aprobarea prețurilor și tarifelor la energia termică livrată populației pentru Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca;

Reținând prevederile OG nr.73/2002 și OUG nr. 81/2003;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit "d" si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, începând cu 01 aprilie 2005, prețurile și tarifele la energia termică produsă în CT și livrată populației pentru Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo Attila


Nr. 276 din 19 aprilie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Regia Autonoma de Termoficare Cluj-Napoca

PREȚ PENTRU ENERGIA TERMICA PRODUSA IN CENTRALE TERMICE DE CVARTAL (producere, distribuție, furnizare)

Elemente de cheltuieli

Populație

Agenti economici

Preț actual

Preț aprobat

% col.2/1

Preț actual

Preț aprobat

% col.4/1

0

1

2

3

4

5

6

1

Cheltuieli totale (A+B)

1.088.426,00

1.183.136,00

108,70

1.119.807,00

1.214.517,00

108,46

A

Chelt. de exploatare (1+2+3)

1.074.581,00

1.169.291,00

108,81

1.105.962,00

1.200.672,00

108,56

1

Chelt materiale (1.1 + 1.2)

1.004.655,00

1.099.365,00

109,43

1.004.655,00

1.099.365,00

109,43

1.1

Chelt. materiale variabile, din care:

898.602,00

993.312,00

110,54

898.602,00

993.312,00

110,54

Combustibil tehnologic

816.468,00

911.178,00

111,60

816.468,00

911.178,00

111,60

Energie termică achiz. de terti

Energie electrică

79.975,00

79.975,00

100,00

79.975,00

79.975,00

100,00

Apă

2.159,00

2.159,00

100,00

2.159,00

2.159,00

100,00

1.2

Chelt. materiale constante, din care:

106.053,00

106.053,00

100,00

106.053,00

106.053,00

100,00

Materii prime, materiale

11.166,00

11.166,00

100,00

11.166,00

11.166,00

100,00

Combustibile netehnologic

1.060,00

1.060,00

100,00

1.060,00

1.060,00

100,00

Amortizare

35.383,00

35.383,00

100,00

35.383.00

35.383,00

100,00

Reparații curente

25.850,00

25.850,00

100,00

25.850,00

25.850,00

100,00

Reparații executate cu terți

4.433,00

4.433,00

100,00

4.433,00

4.433,00

100,00

Chelt. de dezv. - contorizare

Studii și cercetări

805,00

805,00

100,00

805.00

805,00

100,00

Alte serv, executate de terți:

7.118,00

7.118,00

100,00

7.118.00

7.118,00

100,00

- colaborări

64,00

64,00

100,00

64,00

64,00

100,00

- comisioane și onorarii

14,00

14,00

100,00

14,00

14,00

100,00

- protocol, reclamă, publicitate

1.516,00

1.516,00

100,00

1.516,00

1.516,00

100,00

- deplasări, detașări și transferări

1.108,00

1.108,00

100,00

1.108,00

1.108,00

100,00

- poștă și telecomunicații

4.416,00

4.416,00

100,00

4.416,00

4.416,00

100,00

- alte servicii + verif, metrologice

Alte cheltuieli fixe + provizioane

20.238,00

20.238,00

100,00

20.238,00

20.238,00

100,00

2

Cheltuieli cu munca vie

69.926,00

69.926,00

100,00

69.926,00

69.926,00

100,00

Salarii

47.399,00

47.399,00

100,00

47.399,00

47.399,00

100,00

CAS 22%

10.428,00

10.428,00

100,00

10.428,00

10.428,00

100,00

Fond șomaj 3%

1.422,00

1.422,00

100,00

1.422,00

1 422,00

100,00

CASS 7%,FAAMBP 0,5%

3.555,00

3.555,00

100,00

3.555,00

3.555,00

100,00

Fd.ptr.neangajare pers cu handicap(OUC 102/99)

Tichete de masă

7.122,00

7.122,00

100,00

7.122,00

7.122,00

100,00

3

Taxa de dezvoltare

31.381,00

31.381,00

100,00

B

Chelt. financ. + dobândă credit extern

13.845,00

13.845,00

100,00

13.845,00

13.845,00

100,00

II

Profit

94.143,00

94.143,00

100,00

94.143,00

94.143,00

100,00

Preț energie termica

1.182.569

1.277.279

108,01

1.213.950

1.308.660

107,80

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Regia Autonoma de Termoficare Cluj-Napoca

PREȚ PENTRU PRODUCERE de ENERGIE TERMICA IN CENTRALA TERMICA DE ZONA

Elemente de cheltuieli

Preț actual

Preț aprobat

%

Preț actual

Preț aprobat

%

pentru populație

pentru populație

col.2/1

pentru

ag. econom.

pentru

ag. econom.

col.4/1

0

1

2

3

4

5

6

I

Cheltuieli totale (A+B)

874.589,36

962.991,73

110,11

899.684,36

988.086.73

109,83

A

Chelt. de exploatare (1+2+3)

865.308,91

953.711,28

110,22

890.403,91

978.806,28

109,93

1

Chelt materiale (1.1 + 1.2)

831.229,82

919.632,19

110,64

831.229,82

919.632,19

110,64

1.1

Chelt. materiale variabile, din care:

806.918,06

895.320.43

110,96

806.918,06

895.320,43

110,96

Combustibil tehnologic

732.414,00

820.816,37

112,07

732.414,00

820 816.37

112,07

Energie termică achiz. de terti

Energie electrică

73.040.00

73.040,00

100,00

73.040.00

73.040.00

100,00

Apă

1.464,06

1.464,06

100,00

1.464,06

1.464,06

100,00

1.2

Chelt. materiale constante, din care:

24.311,76

24.311,76

100,00

24.311,76

24.311,76

100,00

Materii prime, materiale

3.891,87

3.891,87

100,00

3.891,87

3.891,87

100,00

Combustibile nctehnologic

55,36

55,36

100,00

55.36

55,36

100,00

Amortizare

2.702,02

2.702,02

100,00

2.702,02

2.702,02

100,00

Reparații curente

5.855,23

5.855,23

100,00

5.855.23

5.855.23

100.00

Reparații executate cu terți

662,68

662,68

100,00

662,68

662.68

100,00

Chelt, de dezv. - contorizare

Studii și cercetări

23,60

23,60

100,00

23,60

23,60

100,00

Alte serv, executate de terți:

389,00

389,00

100,00

389,00

389.00

100,00

- colaborări

2,28

2,28

100,00

2,28

2,28

100,00

- comisioane și onorarii

0,79

0,79

100,00

0,79

0,79

100,00

- protocol, reclamă, publicitate

79,00

79,00

100,00

79,00

79,00

100,00

- deplasări, detașări și transferări

79,00

79,00

100,00

79,00

79,00

100,00

- poștă și telecomunicații

228,34

228,34

100,00

228,34

228,34

100,00

- alte servicii + verif, metrologice

Alte cheltuieli fixe + provizioane

10.732,00

10.732,00

100,00

10.732,00

10.732,00

100,00

2

Cheltuieli cu munca vie

34.079,09

34.079,09

100,00

34.079,09

34.079,09

100.00

Salarii

25.236,99

25.236,99

100,00

25.236,99

25.236,99

100,00

CAS 22%

5.552,00

5.552,00

100,00

5.552,00

5.552,00

100,00

Fond șomaj 3%

757,00

757,00

100,00

757,00

757,00

100,00

CASS 7%,FAAMBP 0,5%

1.893,00

1.893,00

100,00

1.893,00

1.893,00

100,00

Fd ptr.neangajare pers cu handicap(OUG 102/99)

Tichete de masă

640,10

640,10

100,00

640,10

640,10

100,00

3

Taxa de dezvoltare

25.095,00

25.095,00

100,00

B

Chelt. financ. + dobândă credit extern

9.280,45

9.280,45

100,00

9.280,45

9.280,45

100,00

II

Profit

75.285,00

75.285,00

100.00

75.285,00

75.285,00

100,00

Preț energic termica

949874

1038277

109,31

974.969

1.063.372

109,07