Hotărârea nr. 268/2005

Hotărârea 268/2005 - Alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Palatului Copiilor Cluj-Napoca, în vederea participării copiilor sportivi (judoca) la a 15-a editie sportivă internatională „Agglorex Trofee”, în Lommel-Belgia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Palatului Copiilor Cluj-Napoca, în vederea participării copiilor sportivi (judoca) la a 15-a ediție sportivă internațională “AGGLOREX TROFEE”, în Lommel-Belgia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005, Palatului Copiilor Cluj-Napoca, în vederea participării copiilor sportivi (judoca) la a 15-a ediție sportivă internațională “AGGLOREX TROFEE”, în Lommel-Belgia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.-proiect din inițiativa consilierilor: Ovidiu Laurean Turdean, Iacob Petru Pântea, Remus Gabriel Lăpușan și Palfi Carol;

Analizând Referatul nr. 15 din 7 aprilie 2005 al consilierilor inițiatori, prin care se propune alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005, Palatului Copiilor Cluj-Napoca, în vederea participării copiilor sportivi (judoca) la a 15-a ediție sportivă internațională “AGGLOREX TROFEE”, în Lommel-Belgia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari.38 al.2   lit “d” și 46 din Legea nr.215/2001 a

administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005, Palatului Copiilor Cluj-Napoca, în vederea participării copiilor sportivi (judoca) la a 15-a ediție sportivă internațională “AGGLOREX TROFEE”, în Lommel-Belgia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ cultură și Direcția economică.

Președinte de ședință,

Dr. LASZLO Attila

7

Nr.268 din 19 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)