Hotărârea nr. 265/2005

Hotărârea 265/2005 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de

amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 -proiect din inițiativa primarului.

Analizând referatul nr.28449/ 43/14.04.2005 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.” " și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

II O TÂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism :

 • 1. RIT SEVER - Desființare imobil existent si construire -str.. C.Brâncuși nr. 174

 • 2. CONSILIUL LOCAL - Parking-uri etajate - str. Petru Maior, Avram Iancu

 • 3. SC ELECTRICA SA - Modernizare PTS- str. Someșului

 • 4. BIRAU LAURA - Construire case familiale - Drumul Făgetului f.n.

 • 5. MISAN LUCRETIA - Amplasare casă de locuit P+E+M- str. Câmpului f.n.

 • 6. DORDEA OCTAVIAN - Reparație capitală și extindere imobil- str. Oașului nr.26A

7.SC GLANTZ SRL-Sediu firmă- str. Fagului f.n.

 • 8. CARAGHIOZIS OCTAVIAN - Locuință familială - str. Câmpului nr.237

 • 9. SC TEHNOMAG -CUG SA - Reabilitare și integrare urbană a zonei industriale- Bd. Muncii

 • 10. DEMIAN MIRCEA - Deschidere acces din exterior - str. Petru Maior nr. 6-8

 • 11. MUREȘAN ALEXANDRU - Amplasare construcție P+M pentru spații comerciale și locuințe

str. B.P. Hașdeu nr.72

 • 12. BOTE CRETA INEZ - Deschidere acces direct și împărțire apartament în locuință și spațiu comercial

str. Ion Meșter nr. 1/83

 • 13. BERECZI IULIANA - Extindere casă de locuit - str. Mendeleev nr. 19

PREȘEDINTE DE ȘEDI

Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează:

:retarul municipiului,

Nr. 265 din 19 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)